40-årsjubileum og kirkevigsling på Lillehammer lørdag 4. desember

Forsiden på jubileumsskriftet
Bilder fra den pågående renoveringen

Lørdag 4.12. markerer Mariakirken menighet i Lillehammer 40-årsdagen for kirkebygningen og opprettelsen av menigheten. Dagen blir feiret med messe kl. 13.00 og påfølgende menighetsfest med mat fra alle himmelstrøk, samt underholdning. Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo er hovedcelebrant, og vil under messen høytidelig vigsle kirken og alteret.

Alle er hjertelig velkomne til å feire dagen sammen med oss!

Presentasjon av menigheten

Mariakirken ble opprettet som et kapelldistrikt i 1956 da pastor Gerhard Parthe flyttet fra Hamar til Lillehammer og fikk det pastorale ansvaret for katolikkene i hele Oppland med unntak av kommunene Jevnaker, Lunner, Gran og Søndre Land. P. Parthe kjøpte en villa i Weidemannsgate 3, hvor han innredet kapell, menighetssal og prestebolig. Hans drøm var en gang å bygge en kirke på tomten, men han manglet midler og menigheten talte ikke mer enn ca 20 personer. P. Parthe lot seg ikke stoppe. I 1970 ble den nye kirken tatt i bruk etter at han selv hadde samlet inn det meste av pengene, hovedsakelig i Tyskland. Samtidig blir Mariakirken en selvstendig menighet.

Med p. Parthes død i 1971 var det som om en del av menighetens grunnmur ble borte. Hans drøm var realisert, men man satt igjen med en alt for stor kirke som den lille menigheten ikke hadde råd til å holde. Det fantes ikke midler til vedlikehold. Dette så ut til å bli menighetens bane, men takket være stor innsatsvilje klarte man å komme seg gjennom mange magre år.

Vi er nå i gang med å bøte på det neglisjerte vedlikeholdet og gjøre "Vår Frue av Lillehammer" klar for 40-årsfeiringen. På tre år har menigheten samlet inn nok penger til nye ovner, vinduer og belysning (ca. kr 250.000). Vårt neste håp er å få et tett tak, større menighetssal og plass til undervisning. Om noen skulle ønske å gi 40-årsjubilanten en gave i forbindelse med jubileet vil pengene gå til dette formålet. Eventuelle gaver kan settes inn på menighetens konto: 2000.07.45635. Det har vist seg at p. Parthes prosjekt var fremtidsrettet. I dag teller menigheten ca. 740 registrerte medlemmer - fra 61 forskjellige land. I tillegg administreres det nye kapelldistriktet i Valdres med sine 105 medlemmer fra Lillehammer. Det feires jevnlig messer på Lillehammer, Gjøvik, Otta, Vågå og Lom, samt ulike steder i Valdres. Besøk gjerne også vår Facebook-side, hvor du kan se bilder og lese mer om menighetens liv.

Jubileumsskrift

I forbindelse med 40-årsdagen er det skrevet et jubileumsskrift på 114 sider. Boken inneholder mange bilder, og gir en oversikt over menighetens historie fra Opplands katolske fortid frem til i dag. Tor Alban Hanseth, som sammen med Kåre Hosar og p. Pål Bratbak har vært ansvarlige for utgivelsen av jubileumsskriftet, presenterer boken slik:

"Førti år er ikke lang tid. Det er vel ikke engang en parentes i Den katolske kirkes 2000-årige historie. Men for katolikker i Innlands-Norge er disse 40 år viktige - de har gitt oss et trygt og godt ankerfeste i nærområdet. Det kom med Mariakirken i Lillehammer, som pastor Gerhard Parthe fikk bygd i 1970. Allerede i 1956 hadde han fått opprettet en kvasimenighet og et lite kapell i en gammel villa, og tok slik opp det apostolatet som allerede i mellomkrigstiden ble drevet med utgangspunkt i St. Torfinn på Hamar. Dermed har Den katolske kirke en lengre historie på Innlandet enn de førti år - og med sine røtter tilbake til katolsk middelalder blir perspektivet overveldende.

Dette lille jubileumsskriftet tar sikte på å presentere vår menighets historie så langt vi kjenner den, og få vist hvilken innsats som mange har gjort for å få oss dit vi er i dag - til å bli en ganske stor og levende menighet i sterk vekst. En vekst og livskraft som ikke minst er mange innflyttere takk skyldig. Mariakirken er ankerpunktet, men i dag er Kirken aktivt til stede i hele fylket."

Boken koster kr 250 og kan bestilles ved å kontakte menigheten. Porto kommer i tillegg.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. november 2010)

av Webmaster publisert 30.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59