Assisi-markering i Oslo 27. oktober 2011

Interreligiøst møte AssisiPave Benedikt XVI har invitert verdens religiøse ledere til Assisi 27. oktober 2011. Dette er tredje gang en pave inviterer til en slik markering av fred og rettferdighet, med religionsfriheten i sentrum. Det var Johannes Paul II som innledet denne tradisjonen med sin invitasjon til Assisi-markering i 1986 og 2002. Man kan altså også i høst markere 25-årsjubileum for det første Assisi-møtet.

Seminar om religionsfrihet

I denne sammenheng ønsker biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. og Kommisjonen for interreligiøs dialog i Oslo katolske bispedømme å invitere til et seminar om religionsfrihet. Religiøse ledere vil bli utfordret til å innlede om sine perspektiver på religionsfrihet – retten til å konvertere, reise gudshus, bruke religiøse symboler, feire gudstjenester etc. Seminaret holdes i Mariagården (Akersveien 16, Oslo) 27. oktober 2011 kl 16.00 til 18.30. Det åpnes av biskop Bernt Eidsvig og ledes av Ingrid Rosendorf Joys.

Interreligiøs fredsmarkering

Etter seminaret, ca kl 19.00, inviteres det til interreligiøs markering i St.Olav katolske domkirke, hvor de respektive religiøse samfunn får anledning til å fremme et freds- og rettferdighetsbudskap gjennom bønn, sang, lesning av hellige tekster eller lignende.

Endelig program for dagen offentliggjøres senere.

Alle er hjertelig velkommen!

For nærmere informasjon, kontakt May-Lisbeth Myrhaug (leder OKBs Kommisjon for interreligiøs dialog).

Foto: Fra det andre interreligiøse fredsmøtet i Assisi sammenkalt av Johannes Paul II.