Pietro Parolin (58) ny statssekretær i Vatikanet

nullVatikanet, 31.8.2013 (KI/KAP) – Pave Frans utnevnte lørdag den 31. august den italienske Vatikan-diplomaten Pietro Parolin (58) til sin nye statssekretær. Parolin er nå apostolisk nuntius i Venezuela og tidligere Vatikanets viseutenriksminister. Han overtar posten den 15. oktober etter kardinalstatssekretær Tarcisio Bertone (78), etter at paven samtidig innvilget Bertones avskjedssøknad av aldersgrunner.

Som pavens nærmeste medarbeider blir Parolin ansvarlig for ledelsen av pavens sentrale sekretariat, for koordineringen av kurien samt for det vatikanske diplomatiet. Ved neste anledning vil han garantert bli kreert til kardinal og stå på øverste plass på listen over de nye kardinalene. Den nye pavens til nå viktigste utnevnelse har lenge vært forventet med stor spenning. I Bertones syv år lange embetstid har det gjentatte ganger oppstått komplikasjoner på grunn av utilstrekkelig koordinasjon.

Utnevnelsen av Parolin kom noe overraskende på grunn av hans etter vatikanske forhold unge alder, men han tilhører Den hellige stols mest profilerte diplomater (den salige pave Johannes Paul II var 58 da han ble pave, uten sammenligning for øvrig). Som viseutenriksminister var han med på å prege Den hellige stols politikk mellom 2002 og 2009. Han var Vatikanets forhandlingsleder i samtalene med Israel og Vietnam. I tillegg søkte han under pave Benedikt XVI (2005-13) kontakter til politiske ledere i Beijing. Parolin ble i 2009 utnevnt til nuntius og samtidig vigslet til erkebiskop. Han regnes for å ha et bredt nettverk i den vatikanske kurien. I tillegg til morsmålet italiensk behersker han fransk, engelsk og spansk.

Den nye statssekretæren ble født den 17. januar 1955 i Schiavon i den norditalienske provinsen Vicenza i regionen Veneto. Etter prestevielsen i 1980 virket han først i sognesjelesorgen i sitt bispedømme Vicenza. I 1984 begynte han utdannelsen ved Det pavelige diplomatakademiet i Roma, tok doktorgrad i kirkerett og trådte i 1986 i Den hellige stols diplomatiske tjeneste. Han ble deretter postert i Nigeria og Mexico. I 2009 fikk han tildelt Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland etter å ha engasjert seg «utrettelig og suksessrikt» for de tysk-vatikanske forbindelsene, het det i begrunnelsen.

Ved siden av utnevnelsen av Parolin traff pave Frans også på lørdag flere personellmessige beslutninger. Han stadfestet flere kuriemedarbeidere i sine stillinger, blant dem erkebiskop Georg Gänswein, innenriksminister Giovanni Angelo Becciu, utenriksminister Dominique Mamberti samt hans viseministre Peter Wells og Antoine Camilleri. Paven hadde etter sitt valg stadfestet de ledende kuriemedarbeiderne provisorisk i sine embeter «inntil videre».

Frem til 15. oktober ivaretar kardinal Bertone oppgavene og pliktene i sitt embete. Samtidig vil Parolin avslutte sitt arbeid som pavelig ambassadør i Caracas i Venezuela og organisere flyttingen til Roma.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)