Sta. Katarinahjemmets bønn søndag 22. mars: Se og hør søstrenes korona-novene og Allehelgenslitaniet i klosterkapellet

Søndag 22. mars samlet kirkene i Norge seg til en felles bønnedag

 

 

Be korona-bønn og Allehelgenslitaniet sammen med søstrene på Sta. Katarinahjemmet. 

 

Priorinne sr. Anne Bente Hadland leder oss i bønn fra Katarinahjemmet. Hun presenterer innledningsvis novenen, som er laget spesielt for denne situasjonen. Dominikanere over hele verden ber for ulike grupper som er berørt av koronaviruset, og i dag spesielt for dem som er døde av denne sykdommen og deres pårørende. Deretter ber de Allehelgenslitaniet. 

Norges Kristne Råd er paraplyorganisasjon for kirkene i Norge, og i dag er kirkene sammen om en nasjonal bønnedag i lys av koronapandemien. Gjennom dagen vil ulike kristne ledere, nasjonalt og lokalt lede i bønn. Noe er forhåndinnspilt og noe går direkte. 

 

 

 

Be korona-bønnen

Koronabønn.jpeg

 

Les mer