Nytt orgel i domkirken: Nå skal pipen få en annen lyd!

Prislapp: 10,2 millioner kroner

IMG_8859.jpeg

GODLYD I SIKTE: Mats Tande leder orgelkomiteen som har i oppdrag å skaffe et flunkende nytt orgel til bispedømmets hovedkirke: – Organistene i St. Olav domkirke, Oslo, opplever at orgelet fungerer stadig dårligere, sier han. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Orgelet i St. Olav domkirke i Oslo er som en gammel bil: Det trenger stadig mer vedlikehold for å holde det gående, men snart er det ikke lenger verdt pengene ...

 

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon 

 

Så nå skal det bygges nytt! Og det er ingen enkel oppgave, ifølge Mats Tande. Han leder orgelkomiteen, som har ansvar for å fremskaffe St. Olav domkirkes nye musikalske stolthet. Komiteen begynte arbeidet allerede 22. juni 2021 – og enda er det flere år til organistene kan traktere det kommende luftvidunderet i bispedømmes hovedkirke.

– Orgelkomiteen ble opprettet fordi orgelet er i ferd med å forfalle. Det finnes flere tekniske årsaker, for eksempel at håndverket ikke er så bra som det kunne ha vært, sier orgel­komité­lederen om orgelet fra 1976.

Komiteen forøvrig består av organistene Otto Christian Odland, Vegar Sandholt og Helge Landmark samt Pedro Barrera og Lars-Ole Djupdal. De to sistnevnte synger begge i domkoret og har verv i St. Olav domkirkemenighet.

– Organistene våre opplever at orgelet fungerer stadig dårligere, sier Tande og ramser opp flere grunner til sviktende orgelhelse, blant annet at instrumentet begynner å bli gammelt (bygget i 1976). Dessuten:

– Det var ikke vi som bestilte orgelet. Har du tid til en liten anekdote? Den er litt morsom, lover Tande.

– Fortell!  

– I 1975 brant Nordfold kirke i Steigen kommune, og de bestilte et nytt orgel fra Olsen-Jørgensen Orgelfabrikk. Men på grunn av en feil i bestillingen viste det seg at orgelet var for stort til å passe i kirken. Og så overtok St. Olav domkirke orgelet som var bygget for Nordfold kirke. Slik havnet det altså hos oss, mens St. Olavs gamle orgel står i Nordfold kirke, der det fremdeles er i bruk, forteller Tande.

 

FIN FASADE: – St. Olav domkirke ble bygget i 1852–1856 i nygotisk stil og den
nye orgelfasaden er inspirert av domkirkens nygotiske formspråk, sier Mats Tande. 
Utkastet til fasaden er utarbeidet av Jann-Magnar Fiskvik i samarbeid med arkitekt
Tor-Magnus Horten og kunsthistoriker Therese Sjøvoll. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

IMG_8821.jpegGammelt, dyrt og ustemt

Ifølge Tande er det to hoved­grunner til at St. Olav domkirke trenger et nytt orgel: For det første er dagens orgel i dårlig teknisk tilstand, og det blir stadig vanskeligere og dyrere å vedlikeholde og reparere. For det andre trenger man et orgel med en annen klang og flere disposisjons­muligheter.

– Jo eldre orgelet blir, desto vanskeligere blir det å finne reserve­deler. Instrumentet er rett og slett laget med teknologi som ikke lenger brukes. En del elektriske komponenter er slitt og allerede vanskelig å erstatte, kvaliteten på pipene er blandet; noen av dem er bra, andre er det slett ikke, konstaterer han.

Orgelet krever simpelthen mer og mer vedlikehold og stemming. Det er kostbart.

– Organistene forteller at de kan stemme orgelet lørdag kveld og når de spiller søndag morgen, er lydbildet allerede anderledes. Det skjer stadig oftere. Så det er den rent tekniske forfatningen som er hoved­grunnen til at vi trenger nytt orgel, forklarer komitélederen.

Han poengterer at orgelet ikke var bestilt av St. Olav domkirke, og at det derfor ikke er tilpasset kirkerommet og bruken.

– Det er ikke alle som er klar over at orgler i katolske katedraler brukes på en annen måte enn orgler i mindre kirker som ikke er katolske, sier han.

Katolske katedral­orgler skal kunne fungere både som solo­instrument og som akkompagnement til salme­sang, veksel­sang, kor, solister og instrumenta­lister. Orgel­komiteen ønsker seg derfor et annet klang­ideal, mer i retning av fransk romantikk, av det nye orgelet.

 

IMG_8202.jpeg

ERFAREN ORGELBYGGER: Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS skal bygge St. Olav domkirkes nye orgel. De har en lang meritt­liste, helt fra ca. 1880-tallet, og har blant annet bygget Nidaros­domens kororgel (2012), som her er i bruk under olsokmessen 29. juli 2021. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

 

KAN ORGEL: Det nye orgelet i Sakshaug kirke er
 Br. Torkildsen orgelbyggeris nye opus magnum på
hele 46 stemmer. Foto: Br. Torkildsen orgelbyggeri

47449197_1381536511981061_2972446294607396864_n 2.jpgBygges i Trøndelag

Det gamle orgelet har 20 stemmer. Det nye vil ha 30 og bygges av Br. Torkildsen orgel­byggeri, som holder til i Åsen i Trøndelag.  

– Det betyr at det nye orgelet har en bredere disposi­sjon, som det heter, noe som gir mulighet til å spille både barokkmusikk, som for eksempel Bach, og fransk romantikk. Samtidig som vi har dekket de andre kravene. Det er et problem med det gamle orgelet, at det er vanskelig å finne stemmer som gir den ønskede svake klangen, spesielt når det skal akkompag­nere liturgien, men også solister og små grupper. Det kan spille kraftig, men lyden blir ikke alltid vakker. Det er viktig å ha flere muligheter for å få en ønsket klang.

Orgel er et stort og komplekst musikk­instrument, og det krever mye arbeid å konstruere det. Slikt tar tid – og tid er penger.

– Kontrakten ble signert sommeren 2022: Sammen med orgel­­byggeriet gjennom­gikk vi en lang og omfattende prosess med å planlegge og designe orgel, ta mål, lage tegninger, beregne vekt og diskutere disposi­sjonen for å kunne kombinere barokk musikk med romantisk musikk og dekke alle andre behov. Prosessen var tidkrevende, men den er mer eller mindre ferdig nå, og orgel­byggeren vil begynne å sette sammen orgelet sent på sommeren 2023, sier Tande.

Han forteller at de ikke har satt en konkret leverings­dato, men lover at domkirkens nye stolthet blir installert første halvår 2025, før 1. juli.

Hele orgelet bygges opp i Br. Torkildsen orgelbyggeris verksted i Åsen. Alt blir midlertidig montert og kontrollert der, deretter plukker hånd­verkerne orgelet fra hverandre, pakker det i kasser og bygger det opp igjen her i domkirken.

– Å demontere det gamle orgelet og sette sammen det nye i domkirken vil ta ca. tre uker. I denne perioden må kirken stenges. Deretter begynner arbeidet med intoneringen, noe som kan ta 3 – 4 uker: De må blant annet passe på at lufttrykket er riktig for alle piper og registre, og det er et nitid arbeid, i tillegg til stemming. I denne tiden kan kirken brukes.

– Så vi kan si at hele prosessen varer 4 år?

– Ja, det kan vi si. Nå er det 2,5 år igjen.

– Hvor mye koster orgelet?

– Ca. 10,2 millioner kr. Prisen kan variere avhengig av kostnadene for metall, treverk og andre materialer.

– Hvem betaler for orgelet?

– Finansieringen av orgelet vil deles av bispe­dømmet, dom­kirke­­menigheten og inn­samlings­­midler på drøyt 1,2 millioner kroner.

 

ORGELTUR: I forbindelse med olsokfering på Stiklestad 2022 reiste medlemmer av
 o
rgelkomiteen og St. Olav domkor på besøk til orgelbygger Jann-Magnar Fiskvik i Åsen. 
De drøftet det nye orgelet og opplevde en spennende instrumentsamling. Foto: olavsorgelet.no

Fiskvik+3 2.jpgKjøp en orgelstemme!

Orgelkomiteen har vurdert anbud fra flere orgel­byggere i flere omganger.

– Etter en innledende runde med mange tilbydere plukket vi ut tre kandidater for nærmere vurdering: én av dem var polsk, én tysk-norsk og én hel-norsk. Deretter valgte vi to finalister, og besøkte deres orgler i flere kirker. Det var ett besøk i Polen og mange i Norge. I tillegg til at fag­organistene har kommet med sine vurderinger, har vi også vurdert økonomi og elementer som er vanskelig å måle. Det var en grundig prosess å komme frem til det beste alternativet. Og forskjellene handlet ikke først og fremst om pris, fremhever Tande:

– Det var mange andre små grunner som gjorde seg gjeldende. Vi valgte den norske leverandøren ikke på grunn av at den var norsk, men på grunn av den var best, sier han og forklarer at Br. Torkildsen orge­lbyggeri ble etablert på 1880-tallet, altså for ca. 150 år siden.  Siden har de levert mange orgler. De har dermed erfaring og gode referanser.

– Hva er den største utfordringen i dette prosjektet etter din mening?

– Det største usikkerhet er finansieringen. Vi har mange ideer til hvordan vi skal kunne nå målet for inn­samlingen: 1,2 millioner kroner. Jeg er ikke engstelig for at vi ikke vil klare det, men det blir mye arbeid, sier han.

Komiteen ønsker å selge en rekke gjenstander til inntekt for det nye orgelet. Den arbeider også med å lage mer bruker­vennlige giver-tjenester.

– Vi forbereder også foredrag og konserter. Vi ønsker blant annet å invitere noen av verdens mest kjente organister hit for å holde konsert – jeg kan ikke nevne navn ennå … Billett­inntektene vil være med på orgel­finansieringen. Folk som vil støtte orgelprosjektet kan allerede nå kjøpe sin egen orgelstemme i det nye orgelet og få navnet sitt inngravert på en tavle, sier Tande.

Han forteller at bispedømmet har en fabelaktig møbelsnekker. For litt siden laget han en fin dekorasjon, en liten hylle, med små orgelpiper, til inntekt for orgelprosjektet. Den første personen som ble overrakt en slik dekorasjon, var biskop Bernt. Han ble oppfordret til å sette den på nattbordet.

– Biskopen er veldig glad i orgelmusikk – og er en god støttespiller, forteller Tande, men medgir at han ikke kjenner til hva som finnes på biskopens nattbord.

 

 

Nytt orgel i St. Olav domkirke, Oslo

 • Br. Torkildsen orgelbyggeri fra Åsen i Trøndelag bygger det nye orgelet.
 • Orgelbyggeriet ble etablert tidlig på 1880-tallet og ledes i dag av fjerde generasjon orgelbyggere: Nils G. Torkildsen og Jann-Magnar Fiskvik.
 • Firmaet har historiske orgler på kontinentet som forbilder.
 • Da de bygget orglene i Sakshaug kirke og Nidarosdomen hentet de inspirasjon fra Johan Andreas Silbermann og Aristide Cavaillè-Coll.
 • St. Olav domkirke ble bygget i 1852–1856 i nygotisk stil, og den nye orgel­fasaden er inspirert av domkirkens nygotiske formspråk.
 • Orgelfasadens spissbuer, spir, og ornamentering samspiller med kirkerommet i domkirken og de nye sidealtrene (2021) i nygotisk stil.
 • Det nye orgelets fasade er foreslått holdt i gult og gull, slik at de harmonerer med sidealtrene. Utkastet til fasaden er utarbeidet av Jann-Magnar Fiskvik i samarbeid med arkitekt Tor-Magnus Horten og kunst­historiker Therese Sjøvoll.
 • Fasaden omfavner orgelets Grand Orgue (hovedverk) som spilles fra 1. manual og deler av pedal­verket. Rècit (svellverk), som spilles fra 2. manual plasseres i tårn­rommet bak fasaden med svelluker i front mot kirkerommet.

 

 

NY VELKLANG: Fra sommeren 2025 vil de troende bli overøst
av ny velklang fra St. Olav domkirkes orgel. Arkivfoto: Petter T. Socke-Nicolaisen

IMG_4658.jpeg

Våren 2025 skal det nye Olavsorgelet
stå ferdig!

 

Et orgel er håndverk fra den minste orgelpipe til det store orgelhuset. Det er kostbart, men slik man bygger i dag, vil instrumentet vare i generasjoner. Vi må samle inn halvannen million kroner før finansieringen er helt på plass.

 
Bidra til det nye orglet

Du kan gi en gave ved å kjøpe en orgelstemme til Olavsorgelet. En stemme består av 58 piper, én for hver tangent som spilles med hendene, eller 30 piper, en for hver pedal som spilles med føttene. Givere får navnet gravert på en plakett.

 • Kjøp en stemme her!
 • VIPPS din gave til 522 466.
 • Gi din gave på konto 3000 57 18380.
 • Bli fast giver ved å fylle ut et skjema og få skattefradrag.
 • Du kan og støtte Olavsorgelet ved å kjøpe en konsert, et foredrag eller dine egne orgelpiper.

…og dersom 100 personer gir 10 kroner daglig frem til orglets innvielse, er vi tett på å nå målet!

 

 

Les også: