Den salige Fransiska Kufioye ( -1627)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Fransiska Kufioye [Cufioye, Cufioie] var en japansk fransiskanertertiar (Tertius Ordo Franciscanus - TOF). Hun ble dømt til døden for å ha gitt ly til misjonærene og ble døpt i fengselet. Hun ble halshogd i Nagasaki den 17. august 1627 sammen med seks andre fransiskanertertiarer: de salige Maria Vaz (Kaspers hustru),Thomas Vò, Lukas Kiemon, Mikael Kirayemon, Ludvig Matzuo og Martin Gómez (de Facato).

Samme dag ble fransiskanerpateren Frans av St. Maria brent levende i Nagasaki sammen med de to legbrødrene Bartolomeus Laurel og Antonius av St. Frans og fransiskanertertiaren og legen Kasper Vaz. Samme dag eller dagen etter ble fire dominikanertertiarer også brent i Nagasaki.

Fransiska ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 160 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Fransiskas minnedag er dødsdagen 17. august.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:55