Den salige Ludvig Matzuo ( -1627)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Ludvig Matzuo [kildene Benedictines og Bunson kaller ham Ludvig Someyon] var japaner og legfransiskaner (Tertius Ordo Franciscanus - TOF) og nabo av de salige Kasper og Maria Vaz. Han ble arrestert av de japanske myndighetene. Han ble halshogd i Nagasaki den 17. august 1627 sammen med seks andre fransiskanertertiarer: de salige Maria Vaz (Kaspers hustru),Thomas Vò, Fransiska Kufioye, Lukas Kiemon, Mikael Kirayemon og Martin Gómez (de Facato).

Samme dag ble fransiskanerpateren Frans av St. Maria brent levende i Nagasaki sammen med de to legbrødrene Bartolomeus Laurel og Antonius av St. Frans og fransiskanertertiaren og legen Kasper Vaz. Samme dag eller dagen etter ble fire dominikanertertiarer også brent i Nagasaki.

Ludvig ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 163 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Ludvigs minnedag er dødsdagen 17. august.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49