Den salige Martin Gómez (de Facato) ( -1627)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Martin Gómez (de Facato) var japaner av portugisisk opprinnelse og legfransiskaner (Tertius Ordo Franciscanus - TOF). Han gjemte fransiskanerbrødre og ble derfor arrestert og dømt til døden. Han ble halshogd i Nagasaki den 17. august 1627 sammen med seks andre fransiskanertertiarer: de salige Maria Vaz (Kaspers hustru),Thomas Vò, Fransiska Kufioye, Lukas Kiemon, Mikael Kirayemon og Ludvig Matzuo.

Samme dag ble fransiskanerpateren Frans av St. Maria brent levende i Nagasaki sammen med de to legbrødrene Bartolomeus Laurel og Antonius av St. Frans og fransiskanertertiaren og legen Kasper Vaz. Samme dag eller dagen etter ble fire dominikanertertiarer også brent i Nagasaki.

Martin ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 164 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Martins minnedag er dødsdagen 17. august.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:53