Den salige Lukas Kiemon ( -1627)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Lukas Kiemon [Kiyemon] var japaner og fransiskanertertiar (Tertius Ordo Franciscanus - TOF). Han var i likhet med den salige Mikael Kirayemon snekker og bygde gjemmesteder for forfulgte misjonærer, men de ble begge arrestert. Han ble halshogd i Nagasaki den 17. august 1627 sammen med seks andre fransiskanertertiarer: de salige Maria Vaz (Kaspers hustru),Thomas Vò, Fransiska Kufioye, Mikael Kirayemon, Ludvig Matzuo og Martin Gómez (de Facato).

Samme dag ble fransiskanerpateren Frans av St. Maria brent levende i Nagasaki sammen med de to legbrødrene Bartolomeus Laurel og Antonius av St. Frans og fransiskanertertiaren og legen Kasper Vaz. Samme dag eller dagen etter ble fire dominikanertertiarer også brent i Nagasaki.

Lukas ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 161 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Lukas' minnedag er dødsdagen 17. august.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49