Francis Xavier Huynh Tan Hai

Francis Xavier Huynh Tan Hai (foto: Mats Tande 2012-01-30) E-post Huynh(dot)Tan(dot)Hai(at)katolsk(dot)no

HUYNH, Francis Xavier Hai Tan, mgr., født 1951 i Quy Nhơn (Vietnam).

15. august 1963 – 15. juni 1970
Studier ved presteseminaret i Quy Nhơn
15. august 1970 – 15. juni 1972
Filosofiske studier ved presteseminaret i Huế
15. august 1970 – 15. juni 1973
Filosofiske studier ved universitetet i Saigon. Cand.philol. (hovedfag i Vestens filosofi)
15. august 1972 – 15. juni 1974
Praksis som lærer ved presteseminaret i Quy Nhơn
15. august 1974 – 19. mars 1975
Teologiske studier ved presteseminaret i Huế
15. juni 1975 – 15. april 1978
Teologiske studier ved presteseminaret i Quy Nhơn
15. april 1978 – 10. juni 1980
Flyktning i eget land
Juni 1980 – november 1980
Båtflytning, flyktningleir i Singapore
November 1980
Kom til Norge
15. september 1981 – 15. juni 1982
Teologiske studier ved Det pavelige universitetet Urbaniana i Roma
30. juni 1982
Diakonviet av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC.
6. november 1982
Presteviet i Oslo av biskop John Willem Gran O.C.S.O. av Oslo
1. januar 1983 – 1. august 1985
Stiftskapellan ved Det Vietnamesiske Pastoralsenter i Oslo.
Sjelesørger for vietnamesere i Oslo katolske bispedømme
1. august 1985 –
Leder for Det Vietnamesiske Pastoralsenter i Oslo
1989 – 1992; 1999 – 2003; 1. september 2011
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
1. oktober 1992 – 1. juli 1993
Teologiske studier ved Det pavelige universitetet Urbaniana i Roma. Lisensiat i teologi.
1997 – 1999; 1. september 2011
Medlem av Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
1999 – 2003; 18. oktober 2012
Medlem av Konsultorkollegiet i Oslo katolske bispedømme
1. september 2011
Generalvikar i Oslo katolske bispedømme
1. august 20121. november 2012
Sogneadministrator i St. Laurentius menighet i Drammen
7. august 2012
Utnevnt til pavelig æresprelat med monsignore som tittel.
Tildelingsdokumentet overrakt 1. desember 2012

Kontor:Telefon 23 219 506

Privat: Adresse Asperudveien 19, 1258 OsloTelefon 917 83 032

av Webmaster publisert 06.11.2007, sist endret 20.12.2022 - 16:06