Én prestevielse, to diakonvielser i Oslo i august

Den 14, august skal tre menn ordineres i St. Olav katolske Domkirke i Oslo: Diakon Karl Borromeus Le Hong Phuc blir presteviet, og Nguyen Tan Van og Reidar Voith skal diakonvies. Oddvar Moi, den siste av Oslo katolske bispedømmes prestekandidater, skal også snart diakonvies. Men datoen er ennå ikke offentliggjort.

Karl Borromeo Le Hong Phuc ble født i Nha Trang i Vietnam den 26. juni 1971. Han har gjennomført sine prestesudier i London (Allen Hall) og ble diakonviet av biskop Gerhard Schwenzer i St. Olav domkirke, Oslo, den 22. august 1998.

Nguyen Tan Van, som skal diakonvies, ble født i Saigon i Vietnam. Han har også studert ved Allen Hall i London.

Reidar Voith fra Nøtterøy skal også diakonvies. Han har studert i München og i Roma.

Ordinasjonene finner sted kl. 13.00 på lørdag den 14. august.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 20.07.1999, sist endret 20.07.1999 - 11:17