Referat fra Den nordiske bispekonferanses møte i Roma

Roma - KI (NBK) - Den nordiske bispekonferansen var mellom 29. mars og 9. april samlet i Roma under ledelse av sin formann, biskop Gerhard Schwenzer av Oslo, til Ad limina-besøk og sitt halvårlige plenumsmøte.

Ad limina-besøket foretas til apostlene Peters og Paulus' graver og til den hellige Peters etterfølger, pave Johannes Paul II. Dermed omfatter Ad limina-besøket både et valfartsprogram og møter med Den hellige Far og en rekke organer i Vatikanet.

Biskopene besøkte de fire hovedbasilikaene, hvor de ba for Verdenskirken og for Kirken i de nordiske land. Møtet med Den hellige Far forløp i en hjertelig og broderlig atmosfære. I de ulike pavelige kongregasjonene («departementene»), rådene og institusjonene ble situasjonen for Den katolske kirke i de nordiske land diskutert og belyst fra ulike sider.

Den nordiske bispekonferansens plenumsmøte fant sted i Birgittasøstrenes moderhus i Roma. Hovedtema var en nyttiggjøring av Ad limina-besøket og arbeidet med et hyrdebrev om ekteskap og familie. Dessuten ble det foretatt valg på formann og viseformann samt fordeling av ansvarsområder innen bispekonferansen for de neste fire år (tidsrommet 1. august 2003 - 1. august 2007). Både formannen, biskop Schwenzer, og viseformannen, biskop Anders Arborelius av Stockholm, ble gjenvalgt. Det samme ble det tredje medlemmet av konferansens faste råd, biskop Czeslaw Kozon av København. De ulike biskopenes ansvarsområder er listet opp på slutten av referatet.

Bispekonferansen behandlet en rekke økumeniske spørsmål, blant annet arbeidet i Nordisk økumenisk råd og forberedelsene til møtet med de ledende lutherske biskoper fra de nordiske land i 2004 i Finland.

Hjelpebiskop William Kenney av Stockholm fortalte om arbeidet i Kommisjonen for Bispekonferansene i Den europeiske union (COMECE), spesielt om et utkast til en fremtidig forfatning for Den europeiske union (Konvent) og om etiske prinsipper ved forskning på menneskelige embryoer og stamceller. Disse temaene sto også i sentrum i konferansens møte med den apostoliske nuntius i de nordiske land, erkebiskop Piero Biggio.

Bispekonferansen offentliggjorde også en erklæring om krigen i Irak, hvor de uttrykte solidaritet med det irakiske folk og alle familier som lider under Golfkrigen.

Biskop Georg Müller av Trondheim fortalte om kateketiske spørsmål, spesielt om Den internasjonale kateketiske kongress om Den katolske kirkes katekisme fra 8. til 11. oktober 2002 og om konferansen for de nordiske kateketsentralene fra 20. til 23. november 2002 i Trondheim.

Det neste plenumsmøtet i bispekonferansen finner sted fra 12. til 18. september 2003 på Færøyene.


De ulike biskopenes ansvarsområder er følgende:

Biskop Anders Arborelius:
Familie- og legspørsmål
Ungdomsspørsmål
Biskop Hubertus Brandenburg:
Immigranter
Kulturspørsmål
Msgr Furio Cesare:
Eukaristisk kongress Msgr Furio Cesare
Biskop Johannes Gijsen:
Kirkerett
Biskop Gerhard Goebel:
Sykeapostolat
Biskop William Kenney:
Europa/COMECE
Interreligiøs dialog
NCC/Caritas
Biskop Czeslaw Kozon:
Medier
Preste- og ordenskandidater
Skolespørsmål
Biskop Georg Müller:
Bibelapostolat
Katekese
Misjon
Nordisk økumenisk råd
Biskop Gerhard Schwenzer:
Økumenikk
Teologiske spørsmål
Biskop Józef Wróbel:
Ordensfolk
Sjømannsapostolat
Kommisjonen for permanent diakonat:
Biskopene Anders Arborelius, Czeslaw Kozon, Gerhard Schwenzer og Józef Wróbel

Pressebericht der Vollversamlung der Nordischen Bischofskonferenz 10. april 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
10. april 2003

av Webmaster publisert 10.04.2003, sist endret 10.04.2003 - 15:26