Feiring av ordenslivets dag den 2. februar i St. Olav domkirke, Oslo

I 1997 utropte Pave Johannes Paul II 2. februar som ordenslivets dag. Hensikten med dette er å gi alle ordensfolk mulighet til i fellesskap å fornye sine løfter, men også i hele menighetens midte å rette fokus mot denne formen for kristenliv som er og har vært en så viktig del av Kirkens liv til alle tider.

I Norge har SKON (Sekretariat for kvinnelige ordenssamfunn i Norge) bestemt seg for å markere dagen med en felles messefeiring i St. Olav domkirke i Oslo, samt en samling etterpå med kaffe, kaker og anledning til samvær for alle fremmøtte. SKON har valgt domkirken siden dette er Oslo katolske bispedømmes samlingspunkt og enhetstegn for alle, både ordensfolk og lekfolk, og siden ordenslivet angår hele Kirkens liv. Messen begynner kl. 18.00.

Messen feires av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. Under messen vil representanter for de ulike ordenshusene i OKB delta i prosesjoner og andre liturgiske tjenester. Der vil også være en felles løftefornyelse i form av et formular som er så generelt at alle ordener og kongregasjoner kan utsi den.

SKON inviterer alle til å komme og delta i messen og samlingen etterpå.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
26. januar 2004

av Webmaster publisert 26.01.2004, sist endret 26.01.2004 - 11:24