-Religion hører sammen med fornuft, ikke vold, sier paven

 Se også:

Det paven sa i Regensburg den 12. september, var kort fortalt at religion ikke hører sammen med vold, men med fornuft. Det forklarte paven selv på onsdag for de over 40.000 troende som var samlet på Petersplassen til generalaudiens. I sitt budskap så paven tilbake på sitt besøk til Bayern og den omdiskuterte forelesningen ved universitetet i Regensburg, som har vakt negative reaksjoner hos en del muslimer.

Italiensk politi, som har ansvar for sikkerheten på Petersplassen, hadde på en diskret måte forsterket bevoktningen. Forventningene var store, og den arabiske satelitt-kanalen al Jazeera informerte umiddelbart om at paven på nytt forklarte hva han egentlig mente med å ta med middelaldersitatet som har vakt sterke reaksjoner.

-Det var spesielt morsomt for meg å få holde forelesning foran mange professorer og studenter ved universitetet i Regensburg, der jeg underviste som professor i mange år, sa paven, som underviste ved universitetet fra 1969-1977.

-Det var med glede at jeg nok en gang fikk møte den akademiske verden som i en lang periode i mitt liv var mitt åndelige hjemland. Som tema hadde jeg valgt spørsmålet om forholdet mellom fornuft og tro. For å innføre tilhørerne i dette dramatiske og aktuelle temaet, siterte jeg noen ord fra en dialog mellom en kristen og en muslim på 1300-tallet, der den kristne - den bysantinske keiseren Manuel II Palaiologos - på en måte som for oss er ubegripelig brysk legger frem problemet med forholdet mellom religion og vold med sin muslimske dialogpartner.

-Dessverre gikk det an å misforstå dette sitatet. Men for de som leste min tekst oppmerksomt, var det klart at jeg på ingen måte ville gjøre denne middelalderske keiserens ord til mine og at deres polemiske innhold ikke uttrykker min personlige overbevisning. Min hensikt var en helt annen: Jeg tok utgangspunkt i det Manuel II sa senere om hvordan fornuften må ha en ledende rolle i overføringen av troen. Jeg ville forklare at religion ikke hører sammen med vold, men med fornuft.

-Temaet for min forelesning - som svarte til universitetets oppdrag - var altså forholdet mellom tro og fornuft. Jeg ville innby til en dialog mellom den kristne tro og den moderne verden, og mellom andre kulturer og religioner. I München betonte jeg også hvor viktig det er å respektere det som er hellig for andre.

-Jeg håper at det ved flere andre anledninger ved mitt besøk gikk tydelig fram at jeg har en dyp respekt for de store religionene, i spesiell grad muslimene, som "tilber den ene Gud", og sammen med dem streber vi etter å "forsvare og fremme den sosiale rettferdighet, de etiske verdier, freden og friheten for alle mennesker" (Nostra Aetate, 3). Jeg er overbevist om at etter de første reaksjonene, kan det jeg sa på universitetet i Regensburg stimulere og oppmuntre en positiv og kanskje også selvkritisk dialog mellom religioner og mellom den moderne fornuft og de kristnes tro, sa paven.

Vatikanradioen (20. september 2006)

av Webmaster publisert 21.09.2006, sist endret 21.09.2006 - 11:22