Fra biskop Bernt Eidsvigs kalender

Her følger et utdrag av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslos kalender i tiden fremover:

1. desember: Bønn for preste- og ordenskall i St. Olav domkirke kl. 18.00, forberedt av Jesu Små Søstre. Takksigelsesmesse.

4. desember: Katolsk Forum i Hamar.

10. desember: Møte med rektor ved presteseminaret Allen Hall

11. desember: Møte med Tribunalets dommere i Westminster, London

12. desember: Besøk ved Rotary i Svelvik

13. desember: Møte med Det teologiske fakultet

13. desember: Møte med Pastoralrådets arbeidsutvalg

17. desember: Innsettelse av p. Pham Huu Y til sogneprest i Tønsberg

24. desember: Midnattsmesse i St. Olav domkirke

25. desember: Julemesse kl. 11.00 i St. Olav domkirke

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. oktober 2006)

av Webmaster publisert 17.10.2006, sist endret 17.10.2006 - 13:05