Første fase i Johannes Paul Is saligkåringsprosess ferdig

Johannes Paul I - "den smilende paven"

 Se også:

Saligkåringsprosessen for pave Johannes Paul I har nå gått inn i en ny fase, etter at konklusjonen fra den lokale bispedømmeundersøkelsen ble ferdig den 11. november. Dokumentene sendes nå til Roma, der de vil bli undersøkt av Kongregasjonen for Helligkåringer.

Den første fasen med undersøkelser, som foretas på bispedømmenivå, ble formelt avsluttet ved en seremoni i bispedømmet Belluno, nord i Italia, der Albino Luciani ble født i 1912. Kirkelige representanter har der hørt vitnemål fra rundt 200 personer, som har beskrevet dydene til mannen som senere ble kjent som "den smilende paven".

Pave Johannes Paul I, som satt på Peters Stol i kun 33 dager i 1978, før han døde en plutselig død, hadde en sjelden evne til å "snakke til hjertene" til sine tilhørere, sa kardinal Angelo Scola under seremonien den 11. november. Bispedømmet Belluno lukket den første fase av undersøkelsen på festen for St. Martin, bispedømmets skytshelgen.

Vanligvis gjøres den første undersøkelsen av livet til saligkåringskandidaten i det bispedømmet der han eller hun døde. Selv om pave Johannes Paul I døde i det apostoliske palass i Roma, bestemte Vatikanet, da hans sak ble åpnet i 2003, at undersøkelsene skulle foretas i Belluno, siden han tilbrakte svært kort tid i Roma som byens biskop før han døde.

CWNews.com (14. november 2006)

av Webmaster publisert 14.11.2006, sist endret 14.11.2006 - 11:40