-Patriarken i Konstantinopel ikke de ortodokses leder

 Se også:

Møtet mellom pave Benedikt XVI og patriark Bartholomeus I av Konstantinopel 28. november må ikke betraktes som et toppmøte mellom lederne for den vestlige og den østlige kristenhet, mener biskop Hilarion av Wien, som er en ledende talsmann for Den russisk-ortodoske kirke. I et intervju med nyhetsbyrået Zenit gjentok biskop Hilarion det han hadde understreket i oktober-møtet i den katolsk-ortodokse teologiske kommisjon: Det er misvisende å anse patriarken av Konstantinopel som øverste leder for den ortodokse tro.

Ortodokse prelater anerkjenner tradisjonelt patriarken av Konstantinopel som "den første blant likemenn" i Den ortodokse kirkes lederskap. Biskop Hilarion poengterer at denne nyansen henspiller "på ære, og ikke på jurisdiksjon." Biskopen, som støtter Den russisk-ortodokse kirkes krav, aksepterer argumentet at biskopen av Roma hadde primatet i den udelte kristenhet før 1054. Men patriarken av Konstantinopel, legger han til, ble alltid ansett som nummer to og ble aldri tillagt noen autoritet over andre prelater i den ortodokse verden.

Biskop Hilarion uttrykte håp om at pavens visitt til Tyrkia ville bidra til å forbedre forholdet mellom Roma og Konstantinopel. Men han la vekt på at "det er like viktig for Den romersk-katolske kirke å utvikle bilaterale forbindelser med andre ortodokse kirker, spesielt Den russisk-ortodokse kirke." Med henblikk på antall medlemmer er Den russisk-ortodokse kirke langt den største av østkirkene med ca. 160 millioner troende.

CWNews.com (16. november 2006)