St. Elisabethsøstrene feirer 800-årsjubileet for Den hellige Elisabeths fødsel

Når kalenderåret nå skrider mot slutten, åpner det seg for oss Elisabethsøstre ikke bare et nytt år, men også et Jubelår. Vi feirer nemlig 800-årsjubileet for Den hellige Elisabeths fødsel (1207 - 2007).

Jubileumsfeiringen starter allerede fredag den 24. november 2006 kl. 12.00, med en høytidelig messe i vårt kapell på Nordstrand, ledet av biskop Bernt Eidsvig. Vi har i denne anledning også innbudt alle OKBs prester til en sammenkomst i vårt hus.

Samtidig ønsker vi alle mennesker av god vilje velkommen til å være med oss på markeringen av jubelåret.

Den første og største takk skal vi rette til Gud. Takken skal være for kallets nåde. Vi vil høytidelig fornye våre klosterløfter, blant annet sammen med alle andre kongregasjoner i bispedømmet, i St. Olav domkirke den 2. februar 2007, på festen for Herrens fremstilling i tempelet.

Samtidig vil vi ofte be for nye preste- og ordenskall. Særlig første fredag hver måned vil vi vie til bønn for kall, sammen med hele OKB.

En gang i uken i alle våre hus holder vi eukaristisk tilbedelse, åpent for alle som ønsker å tilbe Kristus i brødets skikkelse.

I Norge vil vi ha en serie foredrag om Den hellige Elisabeth, som blir holdt en gang i måneden. I tillegg arrangeres det den 21. november 2007 Jubileumsdag i Torun provins, noe som hele vår Kongregasjon skal være med på. Det er planlagt valfart for den norske provins til slottet Wartburg ved Eisenach, fra 18. til 21. juni 2007.

Vi vil også gi alle mulighet til å bli kjent med vår vernehelgen, Den hellige Elisabeth, og oss, hennes åndelige døtre. Gjennom en spesiell jubelårsbønn vil alle bli åndelig forenet med oss gjennom hele feiringen. Vi skal også holde en "Åpen dag" den 15. august 2007, med en liten underholdning. For unge kvinner som er interessert i klosterlivet, vil vi forberede en spesiell retrett.

Alle er hjertelig velkommen til å delta i jubileumsfeiringen, som varer inntil 31. desember 2007. Programmet i klosteret er mangfoldig, og alt skal etter hvert bli nærmere annonsert i søndagsblader, menighetsblad og på internett.

St. Elisabethsøstrene i Norge

Les mer om Den hellige Elisabeth og jubileet her (diverse språk):

En biografi om Den hellige Elisabeth på søstrenes egne hjemmesider

www.siostryelzbietanki.com

www.elzbietanki.pl

www.franziskaner-minoriten.de

www.heiligenlexikon.de

www.credobox.de

www.elisabethkirche.de

www.elisabethforum.de

www.wartburg-eisenach.de

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. november 2006)

av Webmaster publisert 23.11.2006, sist endret 23.11.2006 - 13:52