Katolske studier på MF våren 2007

Det teologiske Menighetsfakultet (MF) i Oslo tilbyr emner i katolsk teologi på bachelor- og masternivå.

Våren 2007 tilbyr MF ett emne i katolsk teologi på bachelornivå:

KAT232 - Katolsk lære i fortid og nåtid: Historisk og systematisk teologi (10 sp)

 Se også:

Emnet gir en grunnleggende innføring i katolsk teologisk tenkning, både fra en historisk og en systematisk synsvinkel. Den historiske behandling er særlig knyttet til de tre store konsiler i tiden etter reformasjonen og omhandler et bredt tilfang av dogmatiske og etiske emner. Den systematiske behandling begrenser seg til frelseslære og antropologi og den nære sammenhengen det er mellom disse i katolsk tenkning. Emnet gir poengmessig uttelling i en bachelorgrad.

Emnet vil bli undervist av katolske lærere fra Norge og Sverige. Undervisningen er hovedsakelig lagt til fredag/lørdag.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse

Søknadsfrist: 10. januar

Ta kontakt med MF (22 59 05 00) eller få flere opplysninger på www.mf.no.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. november 2006)

av Webmaster publisert 30.11.2006, sist endret 30.11.2006 - 16:09