Sensasjonell seier for demonstrantene

 Se også:

Vietnamesiske myndigheter skal ha bestemt seg for å tilbakelevere de tidligere kontorer for den apostoliske nuntius til Den katolske kirke. Begivenheten er på alle måter sensasjonell og en overveldende seier for de katolske demonstrantene som siden desember måned har arrangert bønnevaker utenfor bygningen, som ble konfiskert av kommunistmyndighetene i 1959.

Innrømmelsen fra de vietnamesiske myndigheter kom like etter offentliggjørelsen av et brev fra kardinal Tarcisio Bertone, Vatikanets statssekretær, hvor han trygler Hanois katolikker om å unngå konfrontasjon med politiet. Informerte kilder i Hanoi hevder at myndighetene har tilbudt erkebispedømmet å overta bygningen, i bytte mot at demonstrasjonene avsluttes.

Avtalen mellom myndighetene og erkebispedømmet Hanoi er ennå ikke offisielt bekreftet, men ifølge offentlige tjenestemenn som har snakket med nyhetsbyrået AsiaNews, skal en sluttavtale kunne underskrives "om få dager".

Det forventes at myndighetene sier seg sterkt uenig i de katolske demonstrantenes påstand om at nuntiaturet ble ulovlig konfiskert. For å redde ansikt skal myndighetene hevde at de lar erkebispedømmet benytte bygningen som en gest til Vatikanet.

I sitt brev til Hanois erkebiskop Joseph Ngo Quang Kiet den 30. januar, lovte kardinal Bertone å legge press på myndighetene for tilbakelevering av bygningen. Myndighetenes plutselige innrømmelser anses å være et umiddelbart resultat av diplomatisk initiativ fra Vatikanet.

Vietnamesiske katolske ledere har de siste år kommet med flere appeller om tilbakelevering av kontorene. Disputten dro seg til etter at katolske aktivister begynte sine bønnevigilier utenfor bygningen i midten av desember. Mot slutten av januar var de daglige bønnevakene vokst til store, fredelige demonstrasjoner. Myndighetene truet da med rettslig forfølgelse av erkebiskopen og andre geistlige for å ha oppviglet til strid med myndighetene.

CWN - Catholic World News (4. februar 2008)

av Webmaster publisert 04.02.2008, sist endret 04.02.2008 - 11:58