Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "N"

Narkotika
2291
Narkotikahandel; narkotikamisbruk
2291
Naturlover
341
Navn
døpenavn: 2156, 2165*
Guds navn: se Gud
Nesten, kjærlighet til
i sognet: 2179
kjærlighet til de fattige som særlig form for kjærlighet til nesten: 2443-49
og sannhet: 2488
som Kristi bud: 2196
"å gjøre oss til neste for den som er lengst borte": 1825
Nye pakt, den
Evangeliets lov: 1965-74
forholdet mellom den nye og den gamle pakts folk: 839-40
Kristi offer: 612-14
Nye testamente, Det
Evangeliene som Skriftens hjerte: 125-27
forholdet mellom Det gamle og Det nye testamente: 128-30
innhold: 124
åpenbaring av Treenigheten: 684
Nåde
mottagelse:
forberedt til å motta: 2001
fortjeneste: 2010, 2025-27*
forutsetninger: 2002
i menneskets jordiske liv: 1021
og menneskelig erfaring: 2005
mistro som forkastelse av nåde: 678
nådens rolle i forholdet mellom mennesket og Gud: 35, 2022*
sakramentale nådegaver: 2003
som Guds gave
som den Hellige Ånds gave: 2003
som Guds uforskyldte hjelp: 1996, 2021*
som karisme: 2003
standsnåde: 2004
troen som nåde: 153-55
vedvarende nåde og handlingsnåde: 2000
virkninger:
barnekår hos Gud: 1997
deltagelse i Guds liv: 1997
gjennom å forene oss med Kristus i virksom kjærlighet: 2011
helliggjørelse: 824, 1999, 2023-24*
kall til evig liv: 1998
karakterdannelse: 1810
rettferdiggjørelse: 654, 1987, 1989
Nådegavene
799
mening og hensikt: 799-801
må prøves: 801
som middel til å bygge opp Kirken: 951, 2003
som sted for møte med den Hellige Ånd: 688
særlige nådegaver:
pastoral ufeilbarlighet: 890
Pavens ufeilbarlighet: 2035
helbredelse: 1508
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17