Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "G"

Gamle pakt, den
den gamle lov: 1961-64
Kirken og jødedommen: 839-40
prestedømmet i den gamle pakt: 1539-41
Gamle testamente, Det
anvendelse i Kirkens liturgi: 1093, 1156
enheten mellom Det gamle og Det nye testamente: 128-30
teofanier i Det gamle testamente: 697, 707
umistelig: 121
Gisseltagning
2297
Gjenløsningen
fortsetter i liturgien: 1069
krever standhaftighet i kjærligheten: 837
meningen kan kun forstås i troen: 573
som kilde til Kristi myndighet over Kirken: 669
som kjernen i det kristne budskap: 571, 601
Glade Budskap, det
Se Evangeliet
Glede
301, 523, 1829
som den Hellige Ånds frukt: 736, 1832
Se også Lykke
Gnostisisme
285
Gode, det
i moralsk bedømmelse av en handling: 1755-56
Godhet
som den Hellige Ånds frukt: 736, 1832
Godtgjørelse
for synder begått mot sannheten: 2487
i Det nye testamente: 2412, 2424*
Griskhet
Se Begjærenes uorden
Gud
attributter:
godhet: 385
kjærlighet: 218-21, 733
sannhet: 214-17, 2465
trekk av en ektemann: 370
trekk av en far: 370
trekk av en mor: 370
verken mann eller kvinne: 370
eksistens: 33, 231*
Gud den Allmektige:
er ikke despotisk: 271
Gud kan åpenbare fremtiden: 2115
Guds Allmakt: 268-74, 275-78*
og det onde: 277*, 309-12, 314, 395, 412
Guds forsyn: 302-14
Guds tilsynelatende vanmakts mysterium: 272-74
i Den hellige skrift: 269
Gud den Hellige
Guds hellighet og herlighet: 2809
i Det gamle testamentes åpenbaring: 2810-11
i Jesu åpenbaring: 2812
i kristnes liv og bønn: 2814
som Hans hellighets mysterium: 2807
Gud Skaperen:
"første årsak": 300, 304, 308
Gud opprettholder verden: 301
Gud overskrider skaperverket: 300, 303
Gud virker i skapningene: 308
skapningenes verdighet: 308
verden er skapt av Gud: 295-300
Gud Skaperen av mennesket:
gir mennesket mulighet til å medvirke i skaperverket: 307
skapte mennesket av kjærlighet: 1604
skapte mennesket som en fornuftig, fritt individ: 1730
handlinger med hensyn til mennesket:
forlater ikke mennesket etter syndefallet: 410
forutbestemmer ingen til fortapelse: 1037
gjør mennesket til sitt barn: 2782-85
Gud alene kan oppfylle menneskets lengsel etter lykke: 1718
Guds verk: 1, 275
kaller mennesket: 30, 2567
vil at alle mennesker skal bli frelst: 74
ønsker menneskets herliggjørelse: 2012
åpenbarer seg: 35
åpenbarer seg som frigjører i historien: 2084
navn:
betydningen av åpenbaringen av Guds navn: 203-14, 2143
Gud ønsker å kalt ved sitt navn: 203
Guds navn:
"Adonai": 209
"JHVH": 206, 210-11, 213-14
"Kyrios": 209
i edsavleggelser: 2150, 2164*
magisk bruk av Guds navn forbudt: 2149
misbruk av Guds navn forbudt: 2146, 2161-62*
synd som forhånelse av Gud: 1850
særlige frelsesgjerninger:
den nye pakt: 64
frelser Israel fra synd: 431
inspirerer menneskelige forfatterne av Den hellige skrift: 105-6
kaller Israel: 62-64, 218-19, 2085
sender sin Sønn: 422
åpenbarer seg for Moses: 205
tale om Gud: 39-43, 48*
Gudsbespottelse
2148
forbud mot å bruke det guddommelige navn i magi: 2149
Gudsfrykt
som den Hellige Ånds gave: 1831
Gudsfrykts dyd
aktelse for Guds navn: 2143
eder som mangel på aktelse for Gud: 2149
forseelser mod Gudsfrykts dyd:
friste Gud: 2119
helligbrøde: 2120
simoni: 2121
ordbruk angående det hellige: 2142
plikt til å dyrke Gud: 2105
Gudstjeneste
Se Liturgi
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17