Den hellige Bean av Mortlach (d. ~1012)

Minnedag: 26. oktober

Den hellige Bean (Beoán, Beóán, Beyn; lat: Beanus, Beoanus) ble født en gang på 900-tallet og skal muligens ha vært av irsk opprinnelse. Tradisjonen gjør ham til den første av tre kjente biskoper av det skotske bispedømmet Mortlach (Murthilach) i grevskapet Banffshire (nå Banff), som senere ble til bispedømmet Aberdeen (Cosmo Innes: Registrum episcopatus Aberdonensis: ecclesie Cathedralis Aberdonensis regesta que extant in unum collecta, Spalding and Maitland Clubs, 1845, vol. ii. p. 125). Imidlertid er eksistensen av et slikt bispesete omstridt.

Da bispesetet ble flyttet til Aberdeen i 1136 av den hellige David I av Skottland (ca 1083-1153), ble Bean regnet som bispedømmets grunnleggerbiskop. Det finnes imidlertid ingen samtidige vitnesbyrd om Beans opphøyelse til biskop. Men grunnleggingscharteret i registeret i Aberdeen (Registrum Aberdonense, i. 3) hevder at han ble utnevnt til biskop av Mortlach av kong Malcolm II (Máel Coluim) (1005-34) etter forslag fra pave Benedikt VIII (1012-24) og som en takk til Gud for seire over skandinavene, men det er lite sannsynlig at dette charteret er ekte. Det samme charteret ga biskopen kirkene og landet i Clova og det uidentifiserte Dulmech. John Fordun (d. 1384) gjengir hovedsakelig den samme tradisjonen i registeret i Scotichronicon. Camerarius sier (De Scot. Port.) at Bean var biskop av Mortlach i 32 år.

Bean residerte trolig i Mortlach, som han ble skytshelgen for etter den hellige Moluag (ca 530-92), og han blir sagt å ha ledet et kloster der for Kelidei (eng: Culdees). Céli Dé (entall: Céile Dé) («Guds vasaller») var opprinnelig medlemmer av asketiske kristne monastiske og eremittiske kommuniteter i Irland, Skottland og England i middelalderen. Uttrykket brukes av [St. John the Apostle] om en misjonær fra utlandet, notert i «De fire mestrenes annaler» under året 806, og om Óengus Céile Dé. Begrepet ble latinisert til calledeus, keledeus, colideus, culdeus, og derfra ble det anglifisert til Culdee. Flertallsformen i skotske latinske kilder er ofte Kelidei. Senere er ordet satt i forbindelse med det latinske cultor Dei, «en som dyrker Gud».

Bean var kjent for sin lærdom og sin nestekjærlighet. Legendene gjør det litt vanskelig å tidfeste ham; trolig var han aktiv i 1020-årene, men det kan også ha vært i 1060-årene. Han døde en gang etter 1012 og skal ha blitt gravlagt i Balvenie nær Mortlach. Man mener at navnet Balvenie er utledet fra Bal-beni-mor («bosted for Bean den store»). En gammel liggende statue av stein, som eksisterte på 1700-tallet i kirken i Mortlach, ble antatt å fremstille Bean, men den finnes ikke lenger. Bean ble æret i Fowls Wester og Kinkell, begge i grevskapet Perthshire. Hans kilde var på førstnevnte sted, hvor hans marked også ble holdt. Bean ble satt inn i kalenderen i Aberdeen-breviaret, men få detaljer om hans liv er kjent for oss. En kilde sier at den hellige Bean som ble minnet i Fowlis i Strathearn den 16 oktober, er en annen Bean.

Beans angivelige irske opprinnelse er obskur og han har blitt blandet sammen med minst en annen navnebror, Bean av Lough Derg (4/500-t), som er den Bean (Beoán) som står under 16. desember i den hellige Oengus Culdeus av Tallaghts (d. ca 824) martyrologium Félire Óengusso fra 800-tallet under den hypokoristiske formen («kjælenavn») Mo Bheóc (Mo Bhióc). Den irske Bean er forbundet med Ard Camrois (Ard Cáinrois) nær Wexford Harbour og Ros Caín i Connacht.

Ettersom Félire Óengusso ble skrevet før biskop Bean ble født, er det åpenbart at de ikke kan være samme person. Det er vanskelig å vite når sammenblandingen først oppsto. Den flamske motreformasjonsteologen Johannes Molanus (Jan Vermeulen, Jan van der Meulen, Jean Molano) (1533-85) reviderte i 1573 Usuards martyrologium fra 800-tallet med Auctaria (tillegg), og der hevder han at Bean, den første biskop av Aberdeen, var født i Irland. En notis i Mícheál Ó Cléirighs martyrologium fra Donegal fra 1600-tallet, riktignok ikke i Ó Cléirighs egen håndskrift, gjør identifikasjonen komplett. Det blir satt likhetstegn mellom den skotske og den irske Bean, og Molanus siteres som bevis.

I Johannes Molanos tillegg til Usuards martyrologium sto det under16. desember:

In Hibernia, Beani episcopi primi Aberdonensis et confessoris.

I Irland, den hellige Bean, første biskop av Aberdeen og bekjenner.

Denne notisen fant sin vei inn i Martyrologium Romanum som:

Aberdone in Hibernia, sancti Beani episcopi.

I Aberdeen i Irland, den hellige Bean, biskop.

Det er ironisk at en viktig skotsk biskop ble blandet sammen med en obskur irsk helgen og innordnet i hans kult. Ingenting er kjent om biskopens opprinnelse og nesten ingenting om hans karriere, og selv hans festdag kan ha blitt lånt fra hans irske navnebror.

Bean ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 11. juli 1898 (gruppen «Adomnán av Iona og hans atten skotske ledsagere») av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er 26. oktober, særlig i bispedømmet Aberdeen. Denne minnedagen angis av bollandistene, men skyldes egentlig en sammenblanding med en annen Bean (Beoán), den hellige Bean av Meenan, som minnes den 26. oktober i martyrologiet fra Tallaght. En annen minnedag som hyppig ble nevnt, er 16. desember, samme dag som den irske helgenen Bean av Lough Derg. Som vi så, gikk denne dagen også inn i Martyrologium Romanum, mens ingen ble nevnt den 26. oktober. Denne forvirringen er forsøkt rettet opp i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004), ved at det er to notiser:

Den 16. desember:

In Hibérnia, sancti Beáni eremítæ.

I Irland, den hellige Bean, eremitt.

Den 26. oktober:

In Scótia, sancti Beáni, epíscopi Murthlacénsis.

I Skottland, den hellige Bean, biskop av Mortlach.

Kilder: Attwater/Cumming, Farmer, Benedictines, Bunson, MR2004, Index99, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, Infocatho, santiebeati.it, en.wikipedia.org, ODNB, celt-saints, saintwiki.com, Dictionary of National Biography (1885-1900) Vol 4 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. mai 2000

av Webmaster publisert 23.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54