Paul Opata

Foto: Mats Tande 2017-09-07E-postPaul(dot)Opata(at)katolsk(dot)no

OPATA, Paul, født 1980 i Kisumu (Kenya).

Paul vokste opp i området rundt Lake Victoria i Vest-Kenya. Etter å ha studert og jobbet i hjemlandet kom han til Norge som student i 2012. Han studerte til Master­graden i Kenya i emnet International Relations and Diplomacy ved Universitetet i Nairobi 2009–2011. Han har Bachelor­grad i Filosofi og Religiøse studier fra St. Augustine Seminary, tilknyttet Det pavelige universitet Urbaniana i Roma 2001–2004.

Før han kom til Norge jobbet han i Kenya som junior­diplomat i Utenriks­departe­mentet 2008–2012. Han var med i flere humani­tære frivillige organisa­sjoner 2004–2009. I Norge studerte han til master­grad i inter­nasjonale menneske­rettig­heter og fler­kulturalitet ved høyskolen i Buskerud og Vestfold. Han var president for International Students' Union of Norway (ISU) 2012–2014.

Han ble tatt opp som student ved St. Eystein prestes­eminar i august i 2014 med teologi­studier ved Det teologiske Menighetsfalkultet.

8. september 2015
Mottok kandidatur i Oslo, av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo.
14. april 2016
Innsatt som lektor, av erkebiskop Philip Tartaglia av Glasgow
17. november 2016
Innsatt som akolytt, av erkebiskop Leo Cushley
30. september 2015 – 
Tilknyttet The Pontifical Scots College i Roma, med studier ved det pavelige universitetet San Tommaso d'Aquino ("Angelicum")
26. august 2017
Diakonviet i St. Johannes kirke, Bredtvet, av biskop Bernt Eidsvig. Se en bildekarusell!
15. september 2017
Praktikum i St. Olav domkirkemenighet i Trondheim
21. april 2018
Presteviet i St. Olav domkirke i Oslo av biskop Bernt Eidsvig. Se en bildekarusell og en video fra messen!
21. april 2018 – 1. mars 2020
Kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Trondheim
1. mars 2020 – 1. august 2022
Sogneadministrator for St.a Sunniva menighet i Molde
1. september 2022
Utnevnt til skoleprest ved Sta. Sunniva skole i Oslo (40% stilling).
Utnevnt til kapellan i St. Johannes menighet, Oslo (60% stilling)

For tiden i permisjon, bosatt i utlandet.

av Heidi Øyma publisert 05.02.2016, sist endret 02.05.2024 - 17:03