DE PAOLIS Velasio, C.S. (1935–2017)

nullKardinaldiakon, den romerske kurie. President emeritus for Prefekturet for den Hellige Stols økonomiske anliggender (2008–2011).

Født: Velasio de Paolis ble født den 19. september 1935 i Sonnino i provinsen Latina i regionen Lazio i Midt-Italia. Sonnino ligger i bispedømmet Latina-Terracina-Sezze-Priverno, som før 1967 het Terracina, Priverno e Sezze. Han trådte i ung alder inn i kongregasjonen scalabrinianerne, som var grunnlagt i Piacenza i 1887 av den salige biskop Johannes Baptist Scalabrini (1839-1905). Kongregasjonen skulle spesialisere seg på sjelesorgen blant emigranter og immigranter og heter egentlig «Misjonærer av den hellige Karl [Borromeus]» (Congregatio Missionariorum a Sancto Carlo), men er blitt kjent etter grunnleggeren som «scalabrinianere» (Congregatio Scalabriniana – CS). De Paolis fikk sin presteutdannelse ved kongregasjonens seminarer. Han avla sine evige løfter den 4. oktober 1958.

Prest: Han ble presteviet den 18. mars 1961. Deretter dro han til Roma for å fortsette sin akademiske formasjon (1961-65). Der tok han doktorgraden i kirkerett ved det pavelige universitetet Gregoriana og lisensiat i teologi ved det pavelige universitetet Angelicum. I tillegg tok han utdannelse i jurisprudens (rettsvitenskap) ved universitetet La Sapienza og moralteologi ved akademiet Alfonsiana. Fra 1965 til 1970 var han professor i moralteologi og kirkerett ved kongregasjons presteseminar, og fra 1970 til 1974 var han rektor ved deres Collegio internazionale i Roma, samtidig som han var provinsialvikar i kongregasjonen.

I 1974 ble han kansellist og generalprokurator for scalabrinianerne. Han har siden 1971 undervist i kirkerett ved det pavelige universitetet Gregoriana, fra 1971 til 1980 som ekstraordinær professor og fra 1983 som ordinær professor. Siden 1987 har han også undervist ved det pavelige universitetet Urbaniana, hvor han i 1998 ble dekanus for fakultetet for kirkerett. Han har skrevet en rekke bøker, særlig innen kirkerett, og han er en regelmessig bidragsyter til tidsskriftet Periodica de re canonica. Han er medlem av en rekke foreninger viet studiet av kirkerett. Han har lenge vært rådgiver for en rekke organer i den romerske kurien, som Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster, Troslærekongregasjonen, Kleruskongregasjonen, Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering og Ordenskongregasjonen. Han har også vært dommer ved kirkelige domstoler i Vatikanet og er dessuten kjent som sjelesorger, predikant og retrettleder.

Biskop: Han ble den 30. desember 2003 utnevnt av den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Telepte og til sekretær for Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur («Vatikanets Høyesterett»). Han ble bispeviet den 21. februar 2004 i Peterskirken av kardinalstatssekretær Angelo Sodano, subdekanus for kardinalkollegiet. Medkonsekratorer var erkebiskop Silvano Maria Tomasi CS, titularerkebiskop av Acelo og Den hellige stols permanente observatør ved FNs organisasjoner i Genève, og biskop Francesco Saverio Salerno, titularbiskop av Cere og tidligere sekretær for Signaturaen. Hans bispemotto er Iustitia in Caritate.

De Paolis ble den 12. april 2008 utnevnt av pave Benedikt XVI til president for Prefekturet for den Hellige Stols økonomiske anliggender. Samtidig ble han forfremmet fra titularbiskop til titularerkebiskop av Telepte. Han overtok etter kardinal Sergio Sebastiani (f. 1931), som gikk av for aldersgrensen, 77 år gammel. Han ble kjent i media da han nektet å gi tillatelse til at filmatiseringen av Dan Browns roman «Engler og demoner» kunne skje i kirker i Roma. Den 25. januar 2010 ble han utnevnt til medlem av Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur, et verv han vil inneha til sin åttiårsdag. Den 9. juli 2010 ble han utnevnt til pavelig delegat for den skandaleombruste kongregasjonen Kristi Legionærer.

Kardinal: Han ble kreert til kardinaldiakon av Gesù Buon Pastore alla Montagnola i Benedikt XVIs tredje konsistorium den 20. november 2010. Han sto som nummer ti på listen over de nye kardinalene. Han er historiens første kardinal fra scalabrinianerne.

Den 21. september 2011 innvilget paven hans avskjedssøknad som president av aldersgrunner, 76 år gammel. Samtidig utnevnte paven biskop Giuseppe Versaldi (68) av Alessandria til ny president og opphøyde ham samtidig til rang av erkebiskop.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal De Paolis stadfestet som medlem av Helligkåringskongregasjonen (19. desember). Kardinal De Paolis fylte åtti år den 19. september 2015 og mistet dermed sin stemmerett ved pavevalg.

Død: Kardinal De Paolis døde den 9. september 2017 i Roma, nesten 82 år gammel.

Kilder: Annuario Pontificio, Miranda, en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 21.11.2010, sist endret 11.09.2017 - 00:04