P. Nguyen Tuan Van tiltrer i Lillestrøm 1. september

Kapellan i St. Paul menighet i Bergen, p. Nguyen Tuan Van, tiltrer den 1. september i sin nye tjeneste som prest i St. Magnus menighet i Lillestrøm. St. Magus menighet har fra før av to prester, p. Rory Mulligan S.M. (moderator for pastoralteamet) og p. Erik Ruud S.M., som tjenestegjør i hver sin halve stilling. P. Van blir menighetens prest på heltid, og vil også ha ansvar for sjelesorgen i Kongsvinger med omegn.

P. Van ble presteviet av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo den 24. juni 2000 i St. Olav Domkirke, Oslo. Han har vært kapellan i St. Paul i Bergen siden 25. august 2000 og har også i en periode tjenestegjort som feltprest i Marinen.

St. Magnus menighetsbrev nr. 3-2004 / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
31. august 2004

av Webmaster publisert 31.08.2004, sist endret 31.08.2004 - 11:55