Kardinal Zen om pavens Kina-brev

Kardinal Joseph Zen Zi-kiun

 Se også:

Det følgende er kardinal Joseph Zen Zi-kiun av Hong Kongs umiddelbare reaksjon på Den hellige far Benedikt XVIs pastorale brev til Kinas katolikker. Budskapet ble gitt til media kort tid etter at pavens brev var publisert:

Det lenge etterlengtede brevet fra Den hellige far har endelig sett dagens lys. Hans hellighet pave Benedikt XVI har, noe han bebudet i januar, adressert et brev til biskopene, prestene, ordensfolk og lekfolk i Kina.

Dette er faktisk historisk sett "første gang" at paven skriver brev til det katolske fellesskap i en bestemt region. Motivet er naturlig nok at fellesskapet har opplevd så mange prøvelser i de siste tiår, at Den hellige far ønsker å vise spesiell medfølelse for disse hans barn og gi dem noen retningslinjer i denne avgjørende tid, så de kan frigjøre seg fra deres vanskelige situasjon.

I begynnelsen av juni erklærte Vatikanets statssekretær at "pavens brev har fått sin endelige godkjenning," en noe merkelig måte å uttale seg på. Pavens brev godkjent av paven? Faktum er antakeligvis at selv pavens brev, etter Vatikanets måte å gjøre ting på, fortsatt må igjennom diverse undersøkelser samt korreksjoner. Det er opplagt at sluttproduktet fortsatt er pavens brev, med hans signatur.

Etter en overfladisk kikk igjennom det forholdsvis lange brevet, vil jeg gjerne dele med media særlig ett inntrykk og to håp.

Inntrykket

Jeg beundrer den hårfine balansen Den hellige far har oppnådd mellom sin forkjærlighet for sannheten og hans kjærlighet for sine barn. Kun en enestående teolog og en øm far kan på en så tilfredsstillende måte kreve sannheten samtidig som han viser godhet mot folk. Velsignet være Gud for at han har gitt oss en slik leder!

Ett håp

Det budskap pave Benedikt XVI kommer med, er ikke annet enn de mest tradisjonelle og allment godkjente katolske prinsipper som angår det religiøse området, uten hemmelige politiske agendaer og enda mindre med en intensjon om å angripe noen. Mitt håp er at lederne av vårt land vil lese pavens brev ut fra dette perspektivet og forstå Den katolske kirkes sanne og uforanderlige natur.

Enda ett håp

Våre kinesiske biskopers og presters stemme blir ofte forhindret fra å nå våre ledere. Nå som pavens brev er i våre lederes hender, kan våre biskoper og prester referere direkte til dette brevet som et felles utgangspunkt for en dialog.

Paven insisterer på at det er biskopene som er ledere av Kirken og at de ikke kan skilles fra Den romerske pontiff. Mitt håp er at våre biskoper og prester må stå i enhet med Den hellige far. La vår Kirke i Kina i sannhet få bli Den katolske kirke som er anerkjent og respektert over resten av verden, og la den sammen med verdenskirken få spre ære og herlighet til vårt land.

ZEN - Zenit (4. juli 2007)