Bispesynoden avsluttet med 55 forslag til paven

 Se også:

Bispesynoden med tema Guds Ord i Kirkens liv og misjon, avsluttet sine arbeidsmøter lørdag den 25. oktober med å godkjenne 55 forslag som forsamlingen presenterte for pave Benedikt XVI. Forslagene ble stemt frem av 244 synodefedrene. For å bli med, måtte hvert av forslagene ha 2/3 flertall. Alle forslagene ble godkjent, noe som bekrefter rapporter om at denne synoden kjennetegnes av sterk konsensus.

Del 1

Første del av forslagene inkluderer forslag rundt Guds Ord i Kirkens tro. Forslagene i denne seksjonen er sentrert rundt hvordan katolske menigheter og fellesskap bedre kan forstå og utdype sitt forhold til Ordet, Jesus Kristus, som vi blir kjent med gjennom lesing i og meditasjon rundt Skriften. Synoden fremhever her Den hellige Ånds rolle, Kirken og tradisjonen, og også det dype forholdet mellom Skriften og Eukaristien.

Tre av forslagene presenterer Guds Ord som Ord om forsoning, Ordet som forpliktelse i møte med de fattige og som grunnlag for naturretten. Seksjonen berører også forholdet mellom Det gamle og det nye Testamente.

Del 2

Dokumentets andre del (forslag 14-37) ser på Guds Ord i Kirkens liv. Her kommer man blant annet med konkrete forslag til forbedring av prekener, man foreslår en revisjon av Leksjonariet, og man oppmuntrer til åndelig lesning - lectio divina. Man foreslår også at kvinner kan innsettes som lektorer.

Seksjonen oppfordrer også til å overvinne skillet mellom eksegeter og teologer, eller eksegeter og prester.

Forslag 37 har en historisk verdi, siden den tar opp bidraget fra den ortodokse patriark Bartholomeo I av Konstantinopel.

Del 3

Forslagene 38-54, om Guds Ord i Kirkens misjon, tar opp Ordet i forhold til kunst og kultur, og oversettelser og Bibelens tilgjengelighet.

Denne seksjonen tar også opp formidling av Ordet gjennom medier, samt en fundamentalistisk tilnærming til Bibelen og fenomenet sekter. Den kommer også med innspill til interreligøs dialog, fremming av pilegrimsreiser og studier i Det hellige land, dialog med jødedom og islam, og forholdet mellom Ordet og miljøvern.

Det avsluttende forslaget er viet til Maria og oppfordrer til bønn av Angelus og Rosenkransen - kontemplasjon rundt Ordet gjennom Marias øyne.

Offentlig

Forslagene ble utarbeidet av en gruppe ledet av kardinal Marc Ouellet, erkebiskop av Quebec og synodens generalrelator, og hans sekretær, erkebiskop Laurent Monsengwo Pasinya av Kinshasa, Kongo. Gruppen brukte hele natt til lørdag for å klargjøre forslagene som skulle stemmes over. Vanligvis offentliggjør ikke Vatikanet forslagene fra bispesynoden, men pave Benedikt har bedt synodens sekretariat om å publisere en foreløbig, ikke-offisiell italiensk oversettelse.

ZEN - Zenit (27. oktober 2008)

av Webmaster publisert 27.10.2008, sist endret 27.10.2008 - 17:51