Hva betyr det i praksis at ekskommunikasjonen av SSPX-biskoper er opphevet?

 Se også:

Vatikanets beslutning om å oppheve ekskommunikasjonen av de fire biskopene i Pius X-prestebroderskapet (SSPX) har skapt mange spørsmål om hvilke konsekvenser dette får for deres relasjon til Den katolske kirke. Mange internasjonale og også norske medier har for eksempel meldt at paven "rehabiliterer" eller "forsones med" Holocaust-fornekter, noe som selvsagt langt fra er tilfelle. Det kan imidlertid være vanskelig for alle uten en grad i kirkerett å forstå hva pavens beslutning betyr og ikke betyr. Her følger noen spørsmål og svar, i forsøk på å oppklare misforståelser.

Er SSPX nå en legitim del av Den katolske kirke?

Nei. SSPX har ikke pavens eller stiftsbiskopenes godkjennelse. De er fortsatt en gruppe adskilt fra Kirken, men man vil ikke lenger bruke betegnelsen skisma.

Kan SSPX-biskopene ordinere katolske prester?

Nei. Den bispevielsen SSPX-biskopene selv mottok var gyldig, men ulovlig. Dette faktum er ikke endret. De er ennå ikke gjenforenet med biskopen av Roma, d.v.s. paven, og er fremdeles suspendert "a divinis". Det betyr at de ikke har tillatelse til å utøve en funksjon som biskop i Kirken. Derfor kan de ikke lovlig foreta prestevielser. De har heller ingen myndighet til å opprette menigheter o.s.v.

Kan SSPX låne katolske kirker til sine messer?

Nei. De er fortsatt en gruppe som ikke er i fullt fellesskap med paven og de lokale biskopene.

Har prestene i SSPX nå samme stilling i Den katolske kirke som andre prester?

Nei. Prestene i SSPX er fortsatt suspendert "a divinis". Deres messefeiringer er fullt ut gyldige, men det skjer uten tillatelse fra Kirken, det være seg Den hellige stol eller de lokale biskopene. De har ikke den nødvendige kirkelige tillatelsen/myndigheten til å formidle sakramental tilgivelse. Dette vil si at et skriftemål hos SSPX er ugyldig med unntak av om en person befinner seg i umiddelbar dødsfare.

Er det greit å delta i SSPX-messer?

Ja og nei. Det er ikke greit å delta i SSPX-messer om man gjør det fordi man ikke er enig med Den hellige stol eller paven eller lignende. Om man derimot er dypt følelsesmessig bundet til den gamle messeordningen, og det er veldig vanskelig å klare seg uten den, kan man av religiøse grunner delta i disse messene. Man oppfyller sin søndagsplikt ved å delta i disse messene i henhold til den kanoniske lovbok av 1983. Men det faktum at disse menighetene/gruppene ikke har full kommunion med den lokale katolske biskop, gjenstår.

Kan en katolikk motta kommunion i en messe som feires av en SSPX-prest?

Ja og nei. Ja om man ellers ikke har mulighet til å gå til kommunion. Nei om man gjør det som en protest mot paven, biskopen, Den hellige stol o.s.v. Om man ofte går til kommunion hos SSPX, risikerer man at ens forståelse av enhet med paven og den lokale biskopen forstyrres eller ødelegges.

Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

(Kilde: Den katolske kirke i Sverige / http://wdtprs.com)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. januar 2009)