Preste­utnevnelser og kunn­gjøringer i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har i dag gjort kjent følgende kunngjøringer:

Med virking fra 1. september 2015 utnevnes p. Oskaras Petras Volskis til kapellan i Vår Frue menighet i Porsgrunn (50%) og til arbeid innen Innvandrersjelesorgen (50%). 

Med virkning fra 15. september 2015 utnevnes p. Jeyanthan Pachchek OMI til kapellan i St. Johannes menighet i Oslo (50%) og til arbeid innen Innvandrersjelesorgen (50%). 

Med virkning fra 15. september 2015 utnevnes p. Henry Zaw Min til viserektor ved St. Eystein presteseminar i Oslo. Han fortsetter å ivareta den burmesiske nasjonalsjelesorgen som sin hovedoppgave.

P. Clement Inpa Amirthanathan har bedt om å bli fritatt for tjeneste i Oslo katolske bispedømme. Han vil om kort tid ta fått på nye oppgaver i bispedømmet Osnabrück i forståelse med de to ansvarlige biskoper. P. Inpas foreldre og bror bor i nærheten av Osnabrück. Vi takker ham for hans innsats i bispedømmet i mange år.

av Mats Tande publisert 15.09.2015, sist endret 15.09.2015 - 13:30