Historikk

Opprettet som Stift (prælatura) 28.3.1979, tidl. Det apostoliske vikariat Nord-Norge (18.2.1955), tidl. apostolisk Prefektur (11.4.1935/ 10.3.1944), tidl. kirkedistrikt "sui iuris" (8.4.1931), tidl. del av Det apostoliske vikariat Norge (11.3.1892), tidl. apostolisk Prefektur (17.8.1869), tidl. del av Det apostoliske prefektur for Nordpol-områdene med sete i Alta (3.12.1855), tidl. del av Det apostoliske vikariat Sverige siden kirken igjen ble tillatt i Norge ved kongelig resolusjon 6.3.1843.

Overhyrder

1843 – 1855
Vikar Laurentius Jacob Studach (Ap. vikariat Sverige), født 25.1.1796 i Sveits, titularbiskop av Orthosia (1862)
1855 – 1861
Prefekt dr. baron Paul Maria Etienne de Djunkovsky, født 22.2.1821 i Russland
1861 – 1887
Prefekt Bernard Bernard, født 21.7.1821 i Frankrike
1887 – 1922
Prefekt og biskop (1892) Johannes Olaf Fallize, født 9.11.1844 i Luxembourg, titularbiskop av Elusa 1892
1922 – 1928
Biskop dr. Johannes Smit, født 19.2.1883 i Nederland, titularbiskop av Paralus 1922
1928 – 1930
Apostolisk administrator: Olav Offerdahl, født 12.12.1857 i Årdal i Sogn
1930
Biskop: Olav Offerdahl (titularbiskop av Selja)
1930 – 1932
Apostolisk administrator: Henrik Irgens, født 25.1. 1899 i Kristiania
1932 – 1939
Prefekt Johannes Starke M.S.F., født 14.10.1893 i Tyskland
1939 – 1976
Prefekt og biskop (1955) Johannes Wember M.S.F., født 15.11.1900 i Tyskland
1976
Apostolisk administrator: Gerhard Goebel M.S.F., født 1.12.1933 i Tyskland
1976 – 1977
Biskop Johannes B. Przyklenk M.S.F., født 30.12.1916 i Tyskland
1977
Provikar: Walter Huijbregts M.S.F., født 23.7.1915 i Nederland
1977 – 1979
Apostolisk administrator: Gerhard Goebel M.S.F.
1979 – 2006
Biskop-prelat (1979): Gerhard Goebel M.S.F.
9. november 200628. mars 2009
Bispedømmeadministrator: Msgr Torbjørn Olsen
28. mars 2009 -
Biskop-prelat: Berislav Grgić
av Webmaster publisert 21.01.2010, sist endret 24.11.2021 - 11:00