Hva er en kirkelærer?

Opp gjennom kirkens historie er det visse personer, som oftest teologer, som er blitt fremhevet som særlig viktige vitner om kristen tro og praksis: De apostoliske fedre, kirkefedrene og kirkelærerne.


De apostoliske fedre

De apostoliske fedre er kristne forfattere fra de to første århundrene som videreformidlet apostlenes forkynnelse på en særlig umiddelbar måte. Blant dem er pave Klemens I, Ignatius, Polykarp, Justin martyr, Ireneus, Kyprian og mange andre.

Kirkefedre

Kirkefedrene var store teologer som levde mellom det tredje til det åttende århundre. Man regner tradisjonelt med åtte store kirkefedre, men betegnelsen omfatter egentlig et ganske stort antall biskoper og teologer fra Oldkirken. De åtte store kirkefedre regnes samtidig som kirkelærere (se nedenfor). Fra Vesten (den «latinske» del av Oldkirken): Ambrosius (d. 397), Augustin (d. 430), Hieronymus (d. 420), pave Gregor I den store (d. 604); i Østen (eller Orienten): Johannes Krysostomos (d. 407), Basilios den store (d. 379), Gregor av Nazianz (d. ca 390) og Athanasius (d. 373).

Kirkelærere

Kirkelærerne er betegnelsen på fremtredende teologer og andre forbilder på troens vei også i den lange perioden etter kirkefedrenes tid. Tittelen «kirkelærer» er det paven som tildeler. Det er både kvinner og menn blant kirkelærerne.

Det er ikke spesielt mange av kirkens mange fremtredende tenkere som har fått denne ærestittelen. Det er litt «overlapping» mellom kirkefedre og kirkelærere; de åtte store kirkefedre nevnt ovenfor regnes også blant kirkelærerne. De 7-9 første på siden nedenfor kan også regnes som kirkefedre. Her er en oversikt over de øvrige - med året de ble utropt til kirkelærere:


Pier Francesco Sacchi (ca 1485-1528). F.v.: Augustin, Gregor I, Hieronymus og Ambrosius (ca 1516)1. De åtte store kirkefedre fra Oldkirken:

a) De vestlige:

1) Ambrosius av Milano

(død 4. april 397), romer født i Trier i Gallia (i dag i Tyskland), kirkelærer 20. september 1295 (Bonifatius VIII), «den honning-tungede lærer».

2) Hieronymus

(død 30. september 420), romer født i Dalmatia (i dag Kroatia), kirkelærer 20. september 1295 (Bonifatius VIII)

3) Augustin av Hippo

(død 28. august 430), romer født i Nord-Afrika (i dag Algerie), kirkelærer 20. september 1295 (Bonifatius VIII), Doctor gratiae, «nådelærer».

4) Gregor I den store OSB

(død 12. mars 604), romer født i Roma, kirkelærer 20. september 1295 (Bonifatius VIII)

b) De østlige:

5) Athanasius av Alexandria

(død 2. mai 373), født i Egypt, kirkelærer 1568 (Pius V)

6) Basilios den store

(død 1. januar 379), født i Kappadokia (i dag i Tyrkia), kirkelærer 1568 (Pius V), men regnet som kirkelærer i østkirken lenge før.

7) Gregor av Nazianz

(død 25. januar ca 390), født i Kappadokia (i dag i Tyrkia), kirkelærer 1568 (Pius V), men regnet som kirkelærer i østkirken lenge før.

8) Johannes Krysostomos

(død 14. september 407), født i Antiokia i Syria (i dag i Tyrkia), kirkelærer 1568 (Pius V), men regnet som kirkelærer i østkirken lenge før.

2. Kirkelærere utropt etter middelalderen:

(i kronologisk rekkefølge)

9 Thomas Aquinas OP

(død 7. mars 1274), født i Italia, kirkelærer 11. april 1567 (den hellige Pius V), Doctor angelicus, «den englelignende lærer».

10 Bonaventura OFM

(død 15. juli 1274), født i Italia, kirkelærer 14. mars 1588 (Sixtus V), Doctor seraphicus, «den serafiske lærer».

11 Anselm av Canterbury OSB

(død 21. april 1109), født i Italia, kirkelærer 3. februar 1720 (Klemens XI)

12 Isidor av Sevilla

(død 4. april 636), født i Spania, kirkelærer 25. april 1722 (Innocent XIII)

13 Peter Krysologos

(død 3. desember 450), født i Italia, kirkelærer 10. februar 1729 (Benedikt XIII)

14 Pave Leo I (den store)

(død 10. november 461), født i Italia, kirkelærer 15. oktober 1754 (Benedikt XIV)

15 Peter Damian OSBCam

(død 22. februar 1072), født i Italia, kirkelærer 27. september 1828 (Leo XII)

16 Bernhard av Clairvaux OCist

(død 20. august 1153), født i Frankrike, kirkelærer 20. august 1830 (Pius VIII), Doctor mellifluus, «den honningsøte lærer».

17 Hilarius av Poitiers

(død ca 367), født i Gallia (i dag Frankrike), kirkelærer 13. mai 1851 (den salige Pius IX)

18 Alfons Maria de Liguori CSSR

(død 1. august 1787), født i Italia, kirkelærer 23. mars 1871 (Pius IX) Doctor zelantissimus, «Lærer fylt av den største iver».

19 Frans av Sales

(død 28. desember 1622), født i Savoia (i dag Frankrike), kirkelærer 16. november 1877 (Pius IX)

20 Kyrillos av Jerusalem

(død i 386), født i Jerusalem (i dag Israel/Palestina), kirkelærer 28. juli 1882 (Leo XIII)

21 Kyrillos av Alexandria

(død i juni 444), født i Egypt, kirkelærer 28. juli 1882 (Leo XIII)

22 Johannes av Damaskus

(død ca 749), født i Syria, kirkelærer 19. august 1890 (Leo XIII)

23 Beda den ærverdige OSB

(død 26. mai 735), født i England, kirkelærer 13. november 1899 (Leo XIII)

24 Efrem Syrer

(død 9. juni 373), født i Nisibis i Mesopotamia (i dag i Tyrkia), kirkelærer 5. oktober 1920 (Benedikt XV)

25 Peter Canisius SJ

(død 21. desember 1597), født i Tyskland (nå Nederland), kirkelærer 21. mai 1925 (Pius XI)

26 Johannes av korset OCD

(død 14. desember 1591), født i Spania, kirkelærer 24. august 1926 (Pius XI), Doctor mysticus, «den mystiske lærer».

27 Robert Bellarmin SJ

(død 17. september 1621), født i Italia, kirkelærer 17. september 1931 (Pius XI)

28 Albert den store OP

(død 15. november 1280), født i Tyskland, kirkelærer 16. desember 1931 (Pius XI), Doctor universalis, «Universallærer».

29 Antonius av Padova OFM

(død 13. juni 1231), født i Portugal, kirkelærer 16. januar 1946 (Pius XII), Doctor evangelicus, «den evangeliske lærer».

30 Laurentius av Brindisi OFMCap

(død 22. juli 1619), født i Italia, kirkelærer 19. mars 1959 (den salige Johannes XXIII), Doctor apostolicus, «den apostoliske lærer».

31 Katarina av Siena OP

(død 29. april 1380), født i Italia, kirkelærer 4. oktober 1970 (Paul VI)

32 Teresa av Ávila OCD

(død 4. oktober 1582), født i Spania, kirkelærer 29. september 1970 (Paul VI)

33 Teresa av Lisieux OCD

også kalt Teresa av Jesusbarnet (død 30. september 1897), født i Frankrike, ble den 19. oktober 1997 den tredje kvinnelige kirkelærer (den hellige pave Johannes Paul II).

34 Johannes av Ávila

(død 10. mai 1569), født i Spania, ble den 7. oktober 2012 utnevnt til kirkelærer av pave Benedikt XVI (2005-13).

35 Hildegard av Bingen OSB

(død 17. september 1179), født i Tyskland, ble den 7. oktober 2012 den fjerde kvinnelige kirkelærer, av pave Benedikt XVI (2005-13).

36 Gregor av Narek

(død 1005), født i Armenia, ble den 12. april 2015 utnevnt til kirkelærer av pave Frans.


Det er altså nå (2015) 36 kirkelærere. Men i Spania har Kirken alltid tatt seg den frihet å regne med to til: den spanske Leander av Sevilla (ca 540-ca 600), bror av den hellige Isidor av Sevilla, og den nordafrikanske Fulgentius av Ruspe (ca 468-533), som ofte blandes sammen med Leanders og Isidors bror Fulgentius av Astigi ( -ca 633).

Se også en engelsk oversikt over kirkefedre og deres verker.

Opprettet: 4. april 2000

av Webmaster publisert 04.04.2000, sist endret 12.04.2015 - 13:52