Oslo katolske bispedømme:Messe for jordskjelv- og flodbølgeofrene

Torsdag 13. januar kl. 18.00 celebreres det messe i St. Olav katolske domkirke i Oslo for ofrene for jordskjelv- og flodbølgekatastrofen den 26. desember.

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo er hovedcelebrant.

Requiemmessen vil være hovedsaklig på norsk, med innslag på språk fra de hardest rammede land.

Vi ber vennligst alle som har slekt eller venner blant de avdøde eller de savnede om å gi oss navnene i god tid før messen begynner (tlf 22 98 21 65, eller Oslo-St.Olav@katolsk.no - husk å skrive hvem du er og hvordan vi får tak på deg hvis noe er uklart - f.eks. om hvordan navnet uttales).

Kollekt til Caritas Norges innsamling.

Melding fra St. Olav domkirkes menighet (11. januar 2005)

av Webmaster publisert 11.01.2005, sist endret 11.01.2005 - 10:09