Kardinal Arinze oppfordrer til mer bruk av latin i liturgien

Kardinal Arinze

 Se også:

Det latinske språk er for tiden lagt "på et kirkelig kjølelager... Messen bør i våre dager feires på latin en gang i blant," fortalte kardinal Francis Arinze til en liturgisk konferanse i erkebispedømmet St. Louis, USA.

Kardinal Arinze (74) er leder for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen. Han var hovedtaler ved konferansens siste dag.

I sitt foredrag, kalt "Språk i den latinske rites liturgi; latin eller morsmål", sa kardinalen at den tidlige Kirken brukte gresk, men at den ble "latinisert" i det fjerde århundre.

"Den romerske rite har latin som sitt offisielle språk," sa han. Alle de store religionene i verden "holder på" sine opprinnelige språk: Jødedommen på hebraisk, islam på arabisk, hinduismen på sanskrit og buddhismen på pali, fortsatte han.

Latin "passer til en Kirke som er universell. Det har en stabilitet som moderne språk ikke har," sa han.

Videre oppfordret kardinalen Verdensungdomsdagene, som samler tusener av ungdommer fra hele verden, til å legge latin inn i hvertfall deler av messen.

Han foreslo videre at større menigheter feirer messen på latin hvertfall en gang i uken, mens mindre menigheter bør tilby dette ca. en gang i måneden. Prekener, presiserte han, må holdes på morsmålet.

Alle prester kan feire Annet Vatikankonsils messe "Novus Ordo" på latin, men man må innhente en speiell tillatelse fra den lokale biskop for å feire den latinske messen etter den gamle, tridentinske rite. Forrige måned rapporterte enkelte Vatikan-representanter at pave Benedikt XVI kan være i ferd med å løse opp restriksjonene for feiring av den tridentinske messen, gjennom å gi prester tillatelse til å feire den uten å be om spesiell tillatelse fra den lokale biskop.

Catholic News Agency (14. november 2006)

av Webmaster publisert 14.11.2006, sist endret 14.11.2006 - 14:09