Tridentinermessen på vei tilbake?

 Se også:

Paven forbereder nå en dispensasjon som åpner for å gjeninnføre den latinske tridentinermessen i katolske kirker verden rundt, meldte den vanligvis velinformerte britiske avisen The Times før helgen. Avisen støtter seg på kilder i, og med nær tilknytning til, Vatikanet. I følge The Times har pave Benedikt XVI undertegnet en universell dispensasjon (indult) for prester som ønsker å feire messen på prekonsiliært vis. Dispensasjonen ventes offentliggjort i løpet av få uker, forteller avisens kilder.

Tridentinermessens eldste deler stammer fra Den hellige pave Gregor den stores tid (ca. år 600), og har sitt navn etter konsilet i Trient midt på 1500-tallet. Bruk av tridentinermessen ble meget sterkt begrenset etter reformene fra 2. Vatikankonsil (1962-65). Reformene førte til innføringen av den nye messen med bruk av nasjonalspråk for å gjøre messefeiringen mer tilgjengelig for folk flest. Ved å åpne for å gjeninnføre den latinske messen, signaliserer pave Benedikt at hans sympati ligger hos de mer konservative i Den katolske kirke, hevder The Times.

En av de mest omtale motstanderne av den nye messen har vært erkebiskop Marcel Lefebvre som brøt med Roma i 1968 på grunn av denne og andre reformer. Han etablerte sin egen tilhengergruppe, og ble ekskommunisert i 1988 etter at han vigslet fire biskoper uten pavens tillatelse. Noen lefebvrister, bl.a. de i Brasil, er allerede gjenopptatt i Kirken. En dispensasjon til å feire tridentinermessen vil trolig bringe flere lefebvrister og andre konservative katolikker tilbake i folden, skriver The Times. Den ventede dispensasjonen vil tillate enhver prest å innføre tridentinermessen i sin kirke medmindre hans biskop skriftlig forbyr det.

Katolske bloggere har omtalt dispensasjonen i flere måneder. The Cornell Society blog forteller at kardinal Joseph Zen av Hong Kong sa til fader Martin Edwards, London, at dispensasjonen var undertegnet. Det hevdes at kardinal Zen fikk denne informasjonen fra paven selv under et privat møte. "Det har vært falsk alarm tidligere, ikke minst fordi det innen Kurien både er svorne tilhengere av tridentinermessen, harde motstandere, og personer som liker å bevege grupper innen Kirken som om de flytter brikker på et sjakkbrett," sier en kilde til The Times og fortsetter: "Men den nye paven har skapt håp hos de konservative. En dispensasjon vil være i samsvar med hva han tidligere har sagt og gjort på dette område."

Missalen som pave Johannes XXIII godkjente i 1962, er den siste av mange revisjoner av pave Pius Vs missale fra 1570, som omtales som den tridentiske. Daphne McLeod, formann i Pro Ecclesia et Pontifice, en britisk paraplyorganisasjon som arbeider for å gjeninnføre tradisjonell ortodoksi, sa nylig: "Mange unge prester lærer seg selv den tridentiske messe fordi den er umåtelig vakker og har bønner som går tilbake til den tidlige Kirken."

Den tridentiske messen feires helt og holdent på latin, med unntak av noen få ord på gresk og hebraisk. Det er lange perioder med stillhet, og presten har ryggen mot menigheten. Denne messens fortrinn, ifølge tilhengerne, er dens universelle ensartethet og det forhold at alle bevegelser og gester er foreskrevet slik at det ikke er rom for personlige variasjoner. Etter 2. Vatikankonsil er den tridentinske messen nesten helt fortrengt av den nye messen som pave Paul VI innførte som følge av konsilreformene.

The Times / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. oktober 2006)

av Webmaster publisert 16.10.2006, sist endret 16.10.2006 - 11:00