Vatikan-studie om kondombruk og AIDS

 Se også:

En "grundig" Vatikan-studie om bruk av kondomer i kampen mot HIV-smitte, bestilt av pave Benedikt XVI, venter nå på tilbakemelding fra Troskongregasjonen og fra paven selv.

Kardinal Javier Lozano Barragan, president for "Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere", sa på en pressekonferanse den 21. november at hans kontor har overlevert "en stor studie" på ca. 200 sider til Vatikanets Troskongregasjon. Pressekonferansen ble holdt i forbindelse med en kommende konferanse i Vatikanet om Kirkens pastorale tilnærming til arbeidet med behandling av infeksjoner. Kardinalen kunne videre fortelle at paven har bedt hans råd om å innlede en "dialog med Troskongregasjonen om kondomer."

Studien som er overrakt paven og Troskongregasjonen, skal være "en gjennomgående studie av kondomer" og dekke de seneste medisinske data samt et helt spekter av moralteologiske perspektiver. Kardinalen presiserte at studien, som fokuserer på kondomens betydning for bekjempelse av smitte, er utført av svært anerkjente vitenskapsmenn og vurderer kondomer av den høyeste kvalitet, brukt korrekt.

Studien inkluderer også "en enorm regnbue" av teologiske og moralske standpunkter, fra teologer som uttrykker sterk motstand, til de som har et "meget forstående" syn.

Det foreligger ingen offisiell kirkelig lære om bruk av kondomer i ekteskap, for å forhindre smitteoverføring. Kirken har alltid lært at sex utenfor ekteskapet moralsk sett er galt, og den har ingen syn på hvorvidt kondomer gjør det mer eller mindre galt.

Kirken er imot enhver form for kunstig prevensjon - inkludert kondomer - som kan forhindre forplantning.

Enkelte moralteologer innvender imidlertid at kondomer kan brukes innen ekteskapet for å forhindre smitteoverføring. Brukt på denne måten kan ikke kondomer anses som prevensjon, hevder de, men som livredning. En prevantiv effekt kan da anses som en bivirkning av et høyere mål, som er beskyttelse av liv.

Kardinal Lozano sa at rådet han leder nå venter på tilbakemelding fra Troskongregasjonen og fra paven, og at han selv ikke står i posisjon til å innta et standpunkt.

"Takk Gud for at det ikke er vår oppgave å ta en beslutning", sa han, og refererte til det pavelige råd han er ansvarlig for.

Å få et offisielt kirkelig standpunkt til kondomer er ikke noe vi "kan kreve, men heller håpe på," sa han. "Dersom vi får se en offisiell uttalelse om dette fra Kirken, blir det uansett ikke en oppfordring til promiskuøs atferd", presiserte kardinalen.

Tidligere i pressekonferansen fortalte kardinal Lozano at det i dag er rundt 40 millioner mennesker som er smittet av HIV, viruset som forårsaker AIDS, og at det daglig dør ca. 8000 mennesker av sykdommen. "Det betyr seks mennesker i minuttet," fortalte han reporterne - og la til at i de få minuttene pressekonferansen til da hadde vart, var "enda tretti mennesker døde."

Catholic News Service (23. november 2006)

av Webmaster publisert 23.11.2006, sist endret 23.11.2006 - 18:57