Oppfordrer til verdensomspennende bønnekampanje for kidnappet erkebiskop

 Se også:

De kristne menigheter i Irak har igangsatt en bønnekampanje for løslatelse av den kaldeiske erkebiskop Paulos Faraj Rahho av Mosul, som ble kidnappet av bevæpnede og ukjente gjerningsmenn fredag den 29. februar. I det voldelige angrepet på erkebiskopen, som fant sted like etter at han hadde ledet korsveien i byens katedral, ble hans tre ledsagere brutalt myrdet.

Nyhetsbyrået Fides rapporterer at irakiske kristne av ulike riter og konfesjoner, inspirert av appeller fra pave Benedikt XVI og flere internasjonale institusjoner, anmoder troende over hele verden til å be om løslatelse av prelaten.

Be om at "biskopen må løslates, om at han må kjenne Jesu Kristi nærvær i denne lidelsens og uvisshetens stund, og om at hans familie må føle Guds nærhet i denne prøvelsens tid," oppfordrer initiativtagerne til bønnekampanjen.

De oppfordrer også "alle troende i Mosul til å fortsatt være trofaste vitner for den oppstandne Kristus" og til å be "om at kidnapperne må la seg bevege av Guds kjærlighet" og løslate erkebiskop Faraj, som har dårlig helse og trenger daglig medisinering. Man ber også om at "alle ledere av kristne kirker" i Irak fortsatt må "la seg lede av Den hellige Ånd og sørge for at de lokale innbyggere fremdeles får liturgisk, pastoral og nestekjærlig omsorg."

Erkebiskop Louis Sako av Kirkuk uttaler at situasjonen i Mosul er "veldig smertefull, og frykten sprer seg." Likevel, fortsetter han, "håper vi på, og samarbeider med andre grupper om, å redde erkebiskopen." Både "Mosuls borgermester, Rådet for Imamer og andre grupper har begynt å arbeide for hans løslatelse," forteller erkebiskop Sako.

CNA - Catholic News Agency (9. mars 2008)

av Webmaster publisert 09.03.2008, sist endret 09.03.2008 - 17:11