Paven kreerer nye kardinaler den 22. februar 2014

 

 

nullVatikanet, 31.10.2013 (KI/KAP) – Pave Frans har kunngjort at han vil holde sitt første konsistorium for å kreere nye kardinaler den 22. februar 2014. Dette blir en travel måned for paven, for i dagene før Festen for apostelen Peters stol den 22. februar møtes det åtte mann store kardinalrådet som rådgir paven i arbeidet med en omorganisering av kurien. Uken deretter skal rådet for Bispesynoden tre sammen under under sin nye generalsekretær Lorenzo Baldisseri. Også rådet for økonomiske reformer i Vatikanet vil komme sammen de samme dagene.

Men i sentrum for oppmerksomheten i disse intensive februardagene i Vatikanet står uten tvil konsistoriet. I henhold til de gjeldende normene kan Frans da kreere fjorten nye kardinaler for å komme opp på det foreskrevne antallet av 120 stemmeberettigete kardinaler. Pave Benedikt XVI (2005-13) holdt seg nokså slavisk til dette maksimumsantallet, mens den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) tok ikke alltid slike smålige hensyn når det var mange han absolutt ville ha med. Det mest ekstreme eksempelet var i februar 2001, da han kreerte 42 nye kardinaler.

Foreløpig kan pave Frans godt tenkes å bryte slike regler dersom han finner det formålstjenlig. Vi vet ikke hvilke kurieembeter som paven ønsker skal ledes av en kardinal, og vi vet heller ikke hvilke av de mange ledende erkebiskopene rundt om i verden som får oppfylt sin drøm om en rød hatt. Alle de nyere paver har utnevnt sine etterfølgere til kardinaler i sitt første konsistorium, bortsett fra Johannes Paul I, som døde etter 33 dager og aldri rakk å kreere noen kardinaler, det vil si Benedikt XVI, Johannes Paul II, Paul VI, Johannes XXIII, Pius XII, Pius XI, Benedikt XV, Pius X. Så den nye erkebiskopen av Buenos Aires ligger nok godt an.

Vi vet ikke når vi får vite navnene på de kommende kardinalene, men spekulasjonene vil nok gå høyt. Vi kan jo bidra med en liste på 36 mer eller mindre mulige nye eminenser (de to første på listen er nok temmelig sikre):

 KURIEN

 ITALIA

 EUROPA

 NORD-AMERIKA

 LATIN-AMERIKA

 AFRIKA

 ASIA

 Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)