Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "U"

Uaktsomhet
og tilregnelighet for en handling: 1735
Ufruktbarhet
Se Ekteskap: hensikt
Underslag
2409
Universet
som kilde til kunnskap om Gud: 1147
Se også Skaperverket; Verden
Utakknemmelighet
som synd mot kjærlighet: 2094
Utukt
1852
Utviklingshjelp
direkte hjelp: 2440
grunnleggende reformer: 2440
mål: 2441
nødvendighet: 2437-38
rike nasjoners ansvar: 2439
Se også Fattigdom; Rettferdighet
Uvitenhet
og tilregnelighet for en handling: 1735
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17