Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "V"

Valg
Se Samvittigheten
"Vandringsbrød"
Se Sykesalving: mottagelse
Vanemessighet
og tilregnelighet for en handling: 1735
Vantro
2089, 2110, 2118-2122
Velsignelse
av Skaperen: 1078
enhver som er døpt er kalt til å velsigne: 1669
i Kirkens liturgi: 1082-83
i Guds frelsesplan: 1079-81, 2645*
og håp: 2090
Velvillighet
1829
Vennlighet
som den Hellige Ånds frukt: 736, 1832
Guds vennlighet: se Gud: attributter
Vennskap
og kyskhet: 2347
og nåde: 2010
og solidaritet: 1939
vennskap med Gud: 277*, 374, 396, 1468
Verden
forgjengelighet: 677
Jesus som verdens Herre: 450
"menneskenes verden": 326
orden og naturlover: 341
skapelse av den synlige verden: 325, 337
skapt av Gud: 295
underlagt mennesket: 373
"verdens synd": 408
Se også Skaperverket
Vesen
252
Se også Treenigheten
Vievann
1668
Vigsel
av de eukaristiske skikkelser: 1377
i meddelelsen av ordinasjonens sakrament: 1538
Vigsel av jomfruer
Se Evangeliske råd
Viljen
styrking av viljens herredømme: 1734
tro og vilje: 143, 155
Se også Mennesket
Visdom
som den Hellige Ånds gave: 1831
Vitenskap
verdier og farer: 2293-94
Vold; Tvang
og tilregnelighet for en handling: 1735
verdien av voldsavståelse: 2306
Voldtekt
2356
Voyeurisme
2523, 2525
Våpenhandel
2316
Våpenproduksjon
2316
Vår Far
betydning: 2761-64, 2774*
eskatologisk preg: 2771
"Herrens bønn": 2765-66, 2773*, 2775*
i eukaristifeiringen: 2770
i innvielsessakramentene: 2769
Kirkens bønn: 2767-68, 2776*
syv bønner, de: 2803-54, 2857-65*
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17