Lucjan Skolik

Lucjan Skolik

SKOLIK, Lucjan, msgr., født den 19. mai 1949 i Piekary Śląskie, Polen.

Sine første studieår tilbrakte Skolik ved erkebispedømmet Katowices seminar. Siden studerte han ved det katolske universitet i Lublin (master i teologi) og ved bispedømmets seminar. I tillegg tok han et semester dogmatikk i Erfurt, Tyskland. Han ble presteviet 18. desember 1982 av daværende biskop av Kielce, Stanislaw Szymeci. Etter ordinasjonen studerte han to år ved Det teologiske akademi i Warsawa (lisensiat i dogmatikk). P. Skolik virket som kapellan i to av bispedømmets menigheter, før han ble utnevnt til prefekt ved bispedømmets seminar - hvor han tjenestegjorde i syv år. Samtidig underviste han i dogmatikk ved det teologiske instituttet Det hellige kors i Kielce. Han har forfattet en mengde artikler om pastoraldogmatisk teologi. Fra 1993-1998 ledet p. Skolik bispedømmet Kielces pastorale avdeling.

P. Skolik er inkardinert i bispedømmet Kielce, Polen.

Skolik har i to perioder, fra 1998-2008, tjenestegjort som assisterende generalsekretær for Den polske bispekonferanse. Han forberedte flere av dokumentene om tysk-polsk forsoning, som var et stort samarbeidsprosjekt mellom de to bispekonferanser. For dette arbeidet mottok han i år 2006 Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstkors av første klasse.

I år 2000 ble Skolik utnevnt til pavelig æreskapellan av pave Johannes Paul II. Pave Benedikt XVI forfremmet ham i 2007 til pavelig æresprelat.

Høsten 2008 – høsten 2009
Sabbatsår hos Elisabethsøstrene i Oslo
1. november 2009 – 15. februar 2010
Kapellan i St. Hallvard kirke i Oslo (50% stilling), med særlig ansvar for polsk sjelesorg og dåps- og ekteskapskatekese.
15. februar 2010 – 1. september 2011
Generalvikar i Oslo katolske bispedømme
15. august 2010 – 1. juli 2011
Sogneadministrator i St. Frans menighet, Larvik

Flyttet til Polen august 2011.

av Webmaster publisert 27.11.2010, sist endret 25.10.2022 - 13:06