Myron Kuspys

Myron Kuspys

E-postMyron(dot)Kuspys(at)katolsk(dot)no

KUSPYS, Myron, født 23. november 1982 i Lviv, Ukraina. 

Student ved Lviv banking institute 2000–2004, 2004–2005 militærtjeneste i det ukrainske luftforsvaret.

Gift med Oksana 2006.

Kom til Norge høsten 2010.

Sekularprest-kandidat for det ukrainske eksarkatet Tyskland, tilknyttet St. Eystein presteseminar fra høsten 2012. Norskopplæring fra 2010, studier ved Det teologiske menighetsfakultetet fra høsten 2012. Fra høsten 2015 studier i bysantinsk tradisjon i Ukraina. P. Kuspys ble diakonviet i München av biskop Petro Kryk, apostolisk eksark for Tyskland og Skandinavia. Presteviet i St. Olav domkirke i Oslo, også av biskop Petro Kryk. Inkardinert i Det apostoliske eksarkat for katolske ukrainere av bysantinsk ritus i Tyskland og Skandinavia.

8. oktober 2016
Ordinert subdiakon av erkebiskop Ihor Vozniak av Lviv (se bilder)
4. desember 2016
Diakonviet i München av biskop Petro Kryk, apostolisk eksark for Tyskland og Skandinavia
1. februar 2017 –
Tilknyttet St. Hallvard menighet, Oslo
2. september 2017
Presteviet i St. Olav domkirke av biskop Petro Kryk. Se en bildekarusell og en kort video fra ordinasjonsmessen.
Inkardinert i Det apostoliske eksarkat for katolske ukrainere av bysantinsk ritus i Tyskland og Skandinavia.

Privat: Adresse Nordahl Bruns gt 13, 0165 Oslo Telefon  966 58 879

av Mats Tande publisert 29.04.2015, sist endret 07.09.2017 - 16:06