Myron Kuspys

Myron Kuspys

E-postMyron(dot)Kuspys(at)katolsk(dot)no

KUSPYS, Myron, født 23. november 1982 i Lviv, Ukraina. 

Student ved Lviv banking institute 2000–2004, 2004–2005 militærtjeneste i det ukrainske luftforsvaret.

Gift med Oksana 2006.

Kom til Norge høsten 2010.

Tilknyttet St. Eystein presteseminar fra høsten 2012. Norskopplæring fra 2010, studier ved Det teologiske menighetsfakultetet fra høsten 2012. Fra høsten 2015 studier i bysantinsk tradisjon i Ukraina.

8. oktober 2016
Ordinert subdiakon av erkebiskop Ihor Vozniak av Lviv (se bilder)
4. desember 2016
Diakonviet i München av biskop Petro Kryk, apostolisk eksark for Tyskland og Skandinavia
1. februar 2017 – 9. mai 2018
Tilknyttet St. Hallvard menighet, Oslo
2. september 2017
Presteviet i St. Olav domkirke av biskop Petro Kryk. Se en bildekarusell og en kort video fra ordinasjonsmessen.
Inkardinert i Det apostoliske eksarkat for katolske ukrainere av bysantinsk ritus i Tyskland og Skandinavia.
2. september 2017 –
Viserektor ved St. Eystein presteseminar (konstituert rektor 15. juli 2020 – 1. september 2020)
9. mai 2018
Ansvarlig for ukrainsk sjelesorg (50% stilling)
9. mai 20181. september 2020
Kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo (50% stilling)
1. september 2020
Kapellan i St. Olav domkirkemenighet, Oslo (50% stilling)

Privat: Adresse Nordahl Bruns gt 13, 0165 OsloTelefon 966 58 879

av Mats Tande publisert 29.04.2015, sist endret 14.07.2020 - 00:40