Prestestudentene i Oslo katolske bispedømme på studieuke i Stavanger

(Klikk på bildet for stor versjon)
OKB's prestestudenter samlet foran St. Svithuns kirke i Stavanger. Fra venstre: Ragnar Leer Salvesen, Nguyen Thanh Phu, Per Einar Odden, Nguyen Duc Khiem, Pål Bratbak og Fredrik Hansen.
Foto: Kari Berle, St. Svithuns menighetsblad
 Les også:

Prestestudentene i Oslo katolske bispedømme var samlet til sin årlige studieuke i Stavanger i slutten av august. Studieuken er en måte å la prestestudentene bli kjent med bispedømmet og menighetene på, ettersom dette kan bli deres fremtidige arbeidsplass.

Fra 1. september er det 6 personer som studerer for OKB, 4 ved presteseminaret Allen Hall i London, en i praktikum i London, og en i praktikum i Norge.

Det viktigste tema for årets studieuke var økumenikk. Professor Ola Tjørhom holdt to foredrag om Martin Luther og reformasjonen og om økumenikk i Norge i dag.

Alle studentene og tre interesserte som kanskje skal begynne sine studier senere, hadde møter med Veiledningsrådet for prestestudentene. Dessuten ble det tid til en tur i Stavanger sentrum med omvisning i Stavanger Domkirke ved sognepresten i Domkirkens menighet, Trond Hardeng. Han orienterte også om arbeidet i Domkirkens menighet.

Studieuken ble avsluttet med en heldags sightseeing-tur til Lysefjorden med fjellformasjonene Prekestolen og Kjerag. Siste dag ble studentene presentert for St. Svithun menighet under de tre søndagsmessene.

P. Rolf K. Pahle Bowitz/ KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
2. september 2004

av Webmaster publisert 02.09.2004, sist endret 02.09.2004 - 10:19