P. Peter Nguyen Tuan Van innsettes som sogneadministrator i Fredrikstad

Den 1. august overtok p. Peter Nguyen Tuan Van som sogneadministrator i St. Birgitta menighet i Fredrikstad. Innsettelsen vil skje i høymessen førstkommende søndag, den 6. august kl. 10.00. Det er den biskoppelige vikar for innvandrersjelesorgen i Oslo katolske bispedømme, p. Berislav Grgic, som på vegne av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. foretar innsettelsen.

P. Van overtar den 1. september også som sogneadministrator i St. Peter menighet i Halden.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. august 2006)

av Webmaster publisert 02.08.2006, sist endret 02.08.2006 - 13:28