P. Ragnar Leer Salvesen på plass i St. Olav

P. Ragnar Leer Salvesen

P. Ragnar Leer Salvesen, som den 20. april 2006 ble utnevnt til kapellan i St. Olav menighet i Oslo, begynner sin tjeneste i domkirkemenigheten søndag den 26. november, ved å bli presentert i høymessen.

P. Salvesen ble presteviet av biskop Bernt Eidsvig i St. Olav domkirke i Oslo den 24. juni 2006, men har tilbrakt de siste månedene i London for å ferdigstille sine studier.

P. Salvesen kommer inntil videre å bo i bispegården i Akersveien 5.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. november 2006)

av Webmaster publisert 24.11.2006, sist endret 24.11.2006 - 16:24