Dementerer at paven feirer private "tridentinske" messer

 Se også:

Pave Benedikt XVI feirer ikke sin daglige messe etter gammel form, uttaler Vatikanets pressetalsmann pater Federico Lombardi S.J. Pressetalsmannen korrigerte med det en melding fra det amerikanske nyhetsbyrået CWN (Catholic World News), som hadde anført kilder i Vatikanet for dette.

Vatikanets pressetalsmann sa at misforståelsen kanskje hadde oppstått på grunn av alterets plassering i det pavelige privatkapell. Celebranten kan ikke stå slik at han er vendt mot folket.

Liturgifagfolk påpeker at celebrantens retning - "versus populum" (mot folket) eller "versus orientem" (mot Øst) - ikke har noe med ny eller gammel liturgiform å gjøre. Også i den nye bruk (med Paul VI-messebokens form), er det mulig å feire "versus orientem".

I begge tilfeller handler presten "in persona Christi" (i Kristi person); ved feiring "versus populum" samler han folket rundt seg, ved feiring "versus orientem" går han fremover sammen mot folket. "Øst" står i denne sammenheng symbolsk for oppstandelsen.

Også fremmedordet "orientering" på norsk har språkhistorisk og åndshistorisk denne bakgrunn.

KAP - KathPress (19. juli 2007)

av Webmaster publisert 19.07.2007, sist endret 19.07.2007 - 11:33