Paven invitert til Hviterussland

 Se også:

President Aleksander Lukasjenko har invitert pave Benedikt XVI til å besøke Hviterussland. Invitasjonen ble overlevert kardinal Tarcisio Bertone, Vatikanets statssekretær, under et besøk i Minsk. Selv om kardinal Bertone ikke kunne svare på pavens vegne, kom Bertone med et positivt signal. Ved en anledning sammenlignet han nemlig sitt besøk til Hviterussland med Johannes Døperens misjon, idet statssekretæren fungerer som en forløper for paven. Kardinalens uttalelse kan tolkes generelt, som en stadfestelse av at han er pavens høyre hånd i relasjoner til andre land, men den kan også tolkes som et hint om at Den hellige far allerede vurderer et besøk til Hviterussland.

Invitasjonen fra Lukasjenko er særlig interessant siden Hviterussland er en nær alliert av Russland, og Lukasjenkos regjering har gjennom flere år sterkt favorisert den lokale ortodokse Kirke, som er tilsluttet Moskva-patriarkatet. Et pavebesøk til Hviterussland kan derved bli et viktig steg i retning av Den hellige stols store og prioriterte målsetting; nemlig et besøk til Moskva.

Et pavebesøk til Hviterussland ville også kunne bidra til bedre kår for Den katolske kirke i landet. Den katolske kirke i Hviterussland har nemlig de siste årene blitt rammet av nye lover for trossamfunn, definert i år 2002. Menneskerettighetsgrupper har kalt den nye lovgivningen Europas mest undertrykkende lov for trossamfunn. Loven forbyr aktiviteter fra trossamfunn som ikke er registrert hos myndighetene og foreskriver sensur av religiøs litteratur.

I september 2007 fortalte den hviterussiske visestatsminister Aleksandr Kosinets landets religiøse ledere at Den katolske kirke om få år må slutte å bruke utenlandske prester.

"I republikken vår går vi inn for å ha religiøse ledere som er innfødte hviterussere," uttalte han i en debatt. "Folk bør ikke utøve religiøs aktivitet dersom de ikke kan hverken hviterussisk eller russisk, eller hviterussiske skikker og tankesett."

Selv om det ennå ikke tatt noen offisielle steg for å utvise prester, foreslo visestatsministeren at man "i løpet av de neste syv år bør erstatte utenlandske religiøse ledere med innfødte hviterussere." Majoriteten av de rundt 350 katolske prestene i landet er utenlandskfødte - de fleste er polske.

CWN - Catholic World News (25. juni 2008)

av Webmaster publisert 25.06.2008, sist endret 25.06.2008 - 12:33