Biskop Georg Müller refererer fra bispesynoden

 Se også:

Bispesynoden i Roma

Fra 5. til 26. oktober møttes 250 biskoper fra hele verden i Roma til den 12. Bispesynoden med tema Guds ord i Kirkens liv og sendelse. Bispemøtet var innkalt av paven etter en høring om temaet blant alle verdens bispekonferanser. Hver bispekonferanse sendte sin delegat eller flere, avhengig av antall biskoper i den enkelte bispekonferanse. Fra Den nordiske bispekonferanse var det undertegnede som ble valgt til delegat. I tillegg til biskopene var det representanter fra Den romerske kurie og fra ordenssamfunnenes generalsuperiorer. En rekke personer var utnevnt av paven, både menn og kvinner var tilhørere og broderdelegater, et uttrykk brukt om representanter for andre kristne kirkesamfunn. I tillegg kom spesielle gjester, som for eksempel rabbien av Haifa og generalsekretæren for United Bible Societies.

Den nordiske bispekonferanse hadde som forberedelse gått igjennom et utkast om temaet, kalt "Lineamenta", og svart på en rekke spørsmål ut fra lokale forhold. Resultatet av alle svar ble samlet i "Instrumentum laboris", som er synodens grunnlag for behandling av temaet. Hver synodedeltager forbereder et innlegg ut fra denne teksten til selve synodemøtet. Hvert innlegg er begrenset til fem minutter. Når tiden er omme, blir den enkeltes mikrofon ubarmhjertig slått av og neste taler ropt opp.

Det gikk med to uker til å høre alle innlegg, fra de katolske delegater, fra alle gjester, broderdelegater og de som ba om ordet. Deretter ble det gruppearbeid (de såkalte smågrupper, sammensatt etter språk). I gruppearbeidet skulle man ta opp viktige emner, som i 55 forslag er sent til paven for et sluttdokument som kalles "postsynodal exhortasjon". Alle forslag fra språkgruppene ble samlet og lagt frem i plenum de to siste dagene. Til slutt ble det vedtatt et budskap til alle katolikker, ja til alle mennesker, med tittel: "Guds ord i Kirkens liv og misjon".

Teksten i budskapet handler om: 1) Ordets stemme: Åpenbaringen; 2) Ordets ansikt: Jesus Kristus; 3) Ordets hus: Kirken; 4) Ordets veier: Misjonen.

På alle sesjoner var det møteplikt, som ble kontrollert av en avansert elektronisk tellemaskin. Paven selv var til stede på de fleste plenumssesjonene, og av og til tok han også ordet.

Synoden ble åpnet 5. oktober med en høytidelig Eukaristifering i St. Paul utenfor murene (pga. Paulusåret) og avsluttet på samme måte i St. Peterskirken 26. oktober 2008.

Å delta i synoden var en interessant erfaring. Det var mange interessante innlegg å høre. Det var som en retrett med tema Guds ord, som varte i tre uker. Konserter formidlet budskapet på sin måte, om at Gud er nær i tonenes skjønnhet. Måtte Kirken i Skandinavia dra nytte av synodens arbeid og åpne hjerte og sinn for dens budskap, men enda mer for Guds ord, Jesus Kristus, som vi møter i Den hellige skrift.

Biskop Georg Müller SS.CC.

Biskop av Trondheim

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. oktober 2008)

av Webmaster publisert 28.10.2008, sist endret 28.10.2008 - 14:44