Presteflytting i OKB

Våpenskjold for biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av OsloBiskop Bernt Eidsvig har foretatt følgende utnevnelser:

P. Grzegorz Gryz OFM ble med virkning fra 1. august 2017 løst fra stillingen som sogneadministrator i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal, og fra samme dato utnevnt til sogneadministrator i St. Frans menighet i Larvik, med ansvar for polsk sjelesorg i Tønsberg, Porsgrunn og Sandefjord.

P. Gustaw Brzozowski OFM ble med virkning fra 1. august 2017 løst fra stillingen som kapellan i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal, og fra samme dato utnevnt til kapellan i St. Frans menighet i Larvik, med ansvar for polsk sjelesorg i Tønsberg, Porsgrunn og Sandefjord.

P. Hallvard Hole OFM ble med virkning fra 1. august 2017 løst fra stillingen som kapellan i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal, og fra samme dato utnevnt til kapellan i St. Frans menighet i Larvik, med ansvar for polsk sjelesorg i Tønsberg, Porsgrunn og Sandefjord.

P. Paulus Pham huu Y ble med virkning fra 1. august 2017 løst fra stillingen som sogneprest i St. Frans menighet i Larvik, og fra samme dato utnevnt til sogneprest i St. Laurentius menighet i Drammen.

Se også utnevnelser kunngjort tidligere og senere.