Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Biskoper i Trøndelag

Oversikten omfatter lydbiskoper i Trøndelag, samt biskoper og erkebiskoper av Nidaros. Biografiene til de 27 erkebiskopene er skrevet av Olav Martinsen. Hovedkilde er: Nidaros erkebispestol og bispesete 1153-1953. Kilde for de forutgående oppføringene er Diplomatarium Norvegicum XVII B - utredning av Oluf Kolsrud.

Lydbiskoper i Trøndelag, og biskoper og erkebiskoper i Nidaros

Lydbiskoper

 1. Grimkjell, hirdbiskop, biskop i Trondheimen
 2. Sigurd munk, biskop i Trondheimen

Biskoper

 1. Adalbrikt, biskop av Nidaros, innsatt av kong Olav Kyrre
 2. Simon, biskop av Nidaros, i live 1139
 3. Ivar Kalfsson, biskop av Nidaros
 4. Reidar, biskop av Nidaros, utnevnt i Roma til erkebiskop i Norge, døde på hjemveien 1151

Erkebiskoper

 1. Jon Birgisson (1153-1157)
 2. Eystein Erlendsson (1158/59-26.01.1188)
 3. Eirik Ivarsson (1188-1213)
 4. Tore I (1206-1214)
 5. Guttorm (1215-1224)
 6. Peter av Husastad (1225-1226)
 7. Tore II den trøndske (1227-1230)
 8. Sigurd Eindridesson (1231 - 1252)
 9. Sørle (1253-54)
 10. Einar (1255 - 63)
 11. Håkon (1265-67)
 12. Jon Raude (1267-1282)
 13. Jørund (1287-1309)
 14. Eiliv (1309-1331)
 15. Pål (1333-1346)
 16. Arne (1346-1349)
 17. Olav (1350-1370)
 18. Trond (1371-1381)
 19. Nicolaus Rusare (1382-1386)
 20. Vinald (1387-1402)
 21. Eskill (1402-1428)
 22. Aslak Bolt (1428-1450)
 23. Henrik Kalteisen (1452-1458)
 24. Olav Trondsson (1458-1474)
 25. Gaute (1475-1510)
 26. Erik Valkendorf (1510-1522)
 27. Olav Engelbrektsson (1523-1537)