Biskoper i Trøndelag

Oversikten omfatter lydbiskoper i Trøndelag, samt biskoper og erkebiskoper av Nidaros. Biografiene til de 27 erkebiskopene er skrevet av Olav Martinsen. Hovedkilde er: Nidaros erkebispestol og bispesete 1153-1953. Kilde for de forutgående oppføringene er Diplomatarium Norvegicum XVII B - utredning av Oluf Kolsrud.

Lydbiskoper i Trøndelag, og biskoper og erkebiskoper i Nidaros

Lydbiskoper

 1. Grimkjell, hirdbiskop, biskop i Trondheimen
 2. Sigurd munk, biskop i Trondheimen

Biskoper

 1. Adalbrikt, biskop av Nidaros, innsatt av kong Olav Kyrre
 2. Simon, biskop av Nidaros, i live 1139
 3. Ivar Kalfsson, biskop av Nidaros
 4. Reidar, biskop av Nidaros, utnevnt i Roma til erkebiskop i Norge, døde på hjemveien 1151

Erkebiskoper

 1. Jon Birgisson (1153-1157)
 2. Eystein Erlendsson (1158/59-26.01.1188)
 3. Eirik Ivarsson (1188-1213)
 4. Tore I (1206-1214)
 5. Guttorm (1215-1224)
 6. Peter av Husastad (1225-1226)
 7. Tore II den trøndske (1227-1230)
 8. Sigurd Eindridesson (1231 - 1252)
 9. Sørle (1253-54)
 10. Einar (1255 - 63)
 11. Håkon (1265-67)
 12. Jon Raude (1267-1282)
 13. Jørund (1287-1309)
 14. Eiliv (1309-1331)
 15. Pål (1333-1346)
 16. Arne (1346-1349)
 17. Olav (1350-1370)
 18. Trond (1371-1381)
 19. Nicolaus Rusare (1382-1386)
 20. Vinald (1387-1402)
 21. Eskill (1402-1428)
 22. Aslak Bolt (1428-1450)
 23. Henrik Kalteisen (1452-1458)
 24. Olav Trondsson (1458-1474)
 25. Gaute (1475-1510)
 26. Erik Valkendorf (1510-1522)
 27. Olav Engelbrektsson (1523-1537)
av Webmaster publisert 25.07.2001, sist endret 17.03.2011 - 15:04